Välkomna nya kollegor

Sedan årsskiftet har Ledningsregementet tre nya förband - Combat Camera (SWECOMCAM), Rörlig Operativ Ledning/Force Headquarters (ROL/FHQ) och Materielsystemkontor Ledningssystem (MSK Ledsyst). Dessa hälsades välkomna under måndagen av chefen för Ledningsregementet och hans stab genom en mottagning med avslutande lunch.

– Alla våra nya förband har det gemensamt att de är singelkompetenser inom Försvarsmakten och har nationell spetskompetens, sa regementschef överste Thomas Nilsson under mottagningen. Foto: Elin Göthe Nord
– Det ska bli roligt att också rekrytera cirka 60 stycken kollegor till, säger tjänsteförrättande chef Kent Jacobsson som också är chef för systemsamordningsavdelningen på MSK Ledsyst.
– Det ska bli roligt att också rekrytera cirka 60 stycken kollegor till, säger tjänsteförrättande chef Kent Jacobsson som också är chef för systemsamordningsavdelningen på MSK Ledsyst. Foto: Elin Göthe Nord
– Det ska bli roligt att också rekrytera cirka 60 stycken kollegor till, säger tjänsteförrättande chef Kent Jacobsson som också är chef för systemsamordningsavdelningen på MSK Ledsyst. Foto: Elin Göthe Nord

– Alla våra nya förband har det gemensamt att de är singelkompetenser inom Försvarsmakten, dvs har nationell spetskompetens. Det passar Ledningsregementet bra, eftersom vi har erfarenhet av att leda förband med olika verksamheter, sa regementschef överste Thomas Nilsson under mottagningen.

ROL/FHQ är under upprättande och ska vid fulltalighet bestå av 85 personer för att kunna bistå Högkvarteret med uppgiften att leda en operation - nationellt eller internationellt. Enheten är Sveriges enda rörliga operativa stab och utgör en del av Försvarsmaktens insatsledning. ROL/FHQ ingår i Ledningsregementet med placering i Enköping men staben funktionsleds från insatsstaben vid Högkvarteret. Efter sommaren 2012 räknar man med att vara i full verksamhet och har under året ett stort behov av att rekrytera.

Även det nya förbandet MSK Ledsyst funktionsleds av Försvarsmaktens högkvarter. Förbandet har 127 befattningar med lokalisering i både Enköping och Stockholm. MSK Ledsyst ansvarar för den övergripande förvaltningen av Försvarsmaktens ledningssystem och utgör Försvarsmaktens beställare av drift och underhåll inom området.

– Det är en stor och spännande utmaning för oss på MSK Ledsyst att effektivisera ledningssystem, IT och sambandssystem för hela Försvarsmakten, säger tjänsteförrättande chef Kent Jacobsson som också är chef för systemsamordningsavdelningen på MSK Ledsyst.

– Vi har fortfarande många vakanser och det känns roligt att få rekrytera ytterligare cirka 60 kollegor under 2012 och 2013.  Vi räknar med att uppnå full operativ drift i slutet av 2013 eller i inledningen av 2014 med hänsyn till upplärning av personal, avslutar han.

Combat Camera är ett ungt förband som funnits sedan 2009, i januari i år tillfördes de Ledningsregementet. De är en Försvarsmaktsgemensam strategisk resurs som funktionsleds av Försvarsmaktens informationsstab inom området informationstjänst, och av Försvarsmaktens insatsstab vid nationella och internationella uppdrag och insatser.

Förbandet dokumenterar Försvarsmaktens verksamhet i Sverige och utomlands genom film- och stillbildsfotografering i syfte att förse Försvarsmakten med visuellt underlag för att stödja planering och utvärdering av pågående och genomförda operationer, insatser och övningar. De som arbetar här är soldater med specialkompetens och har förmåga att följa svenska soldater och sjömän i samtliga insatsområden och konfliktnivåer.