Utbildningspersonal sökte italiensk kunskap

Vem skulle inte tacka ja till några dagar i sköna Italien i december? Gäller det dessutom kompetensutveckling inom sitt jobb är det förenat med dubbel glädje. Just den möjligheten erbjöds tre ammunitions- och minröjningsspecialister vid SWEDEC.

Mio Kesar och Vanja Kollmann, lärare vid Utbildningsenheten på SWEDEC, samtalar kring minsökares funktioner med representant från den italienska leverantören. Foto: Johan Lönnefelt / Försvarsmakten
Utbildningsmoment med minsökare i en av testanläggningarna.
Utbildningsmoment med minsökare i en av testanläggningarna. Foto: Johan Lönnefelt / Försvarsmakten
Mio Kesar i reparationstagen.
Mio Kesar i reparationstagen. Foto: Johan Lönnefelt / Försvarsmakten
Förevisning kring sökdjup och effekter.
Förevisning kring sökdjup och effekter. Foto: Johan Lönnefelt / Försvarsmakten
Utbildningsmoment med minsökare i en av testanläggningarna. Foto: Johan Lönnefelt / Försvarsmakten
Mio Kesar i reparationstagen. Foto: Johan Lönnefelt / Försvarsmakten
Förevisning kring sökdjup och effekter. Foto: Johan Lönnefelt / Försvarsmakten

För att öka förståelsen kring den materiel en ammunitions- och minröjare arbetar med samt fördjupa de tekniska kunskaperna kring Försvarsmaktens minsökare lämnade en grupp, ur SWEDEC Utbildningsenhet, Eksjö för att ta sig till italienska Arezzo. Under en vecka i början av december besökte de tillverkaren av Minsökare 3 och Minsökare 4 som Försvarsmaktens personal arbetar med.

När besökarna anlände första dagen fick de generell information om vad företaget sysslar med och även en historisk redogörelse kring utvecklingen. Efter rundvandring till leverantörens alla avdelningar gavs gästerna insyn i produktionen samt hur företagets många test-avdelningar fungerar.

Genomgång

Besökets andra dag ägnades åt de minsökare som finns i Försvarsmakten för tillfället. Det är Minsökare 3, som leverantören benämner för MIL-D1 och CMD sökaren som i Sverige kallas för Minsökare 4. När de tekniska detaljerna med sökarna presenterats klart övergick aktiviteterna till mer praktiskt övningar. Svenskarna fick testa modellerna genom övningar på grus och sandbäddar. Italienarna visade också upp produkter som används utanför försvarets funktioner. Bland annat visades en minsökare som klarar att arbeta mer på djupet. Den kan söka och hitta objekt ner till 2,5 meters djup.

Produktkunskap

Tredje dagens aktiviteter gällde att lära sig hantera skruv och mutter på maskinerna. Det medför en hel del risker med att ändra i sökarna och de italienska reparatörerna förklarade kring vad som är vad inom de tekniska detaljerna.

Eleverna på kursen fick prova att byta de mesta delarna i minsökarna. Företagets reparatörer hade medvetet orsakat felaktigheter som gästerna fick lära sig att felsöka och reparera genom att bland annat lära sig löda olika kontakter. De utförde så kallade fältreparationer och till stöd för arbetet hade kursdeltagarna en reparationshandbok som de sedan fick ta med sig hem till Sverige.

Efter utbildningsveckan är personalen certifierad i att utföra underhåll och reparationer upp till ett år efter genomförd utbildning.

Resumé

Sista kursdagen genomfördes som en resumé av kursen. Det hölls även en frågestund där de ammunitions- och minröjningsspecialiserade lärarna hade möjlighet att räta ut de frågetecken de haft med sig hemifrån, med stöd av den utbildande personalen. Som avslutning pratade även leverantören lite om framtiden och kommande produkter.

Utbildningsenhetens personal tyckte resan var jättebra och den gav dem mycket nyttiga erfarenheter och tekniska kompetenser inför sitt fortsatta arbete.

-Det är nyttigt att få lära sig om produkterna på det här viset. Vi rätade ut de  frågetecken vi hade med oss till företaget och fick en ökad förståelse för Minsökare 3 och 4. Så sammanfattade Mio Kesar sin utbildningsresa efter hemkomsten.