Soldater utbildar soldater

Att vara soldat innebär inte alltid att vara elev. På Artilleriregementet har huvuddelen av soldaterna från eldledningspluton deltagit i en introduktionskurs i eldledningens grunder. Det som skiljer denna kurs från många andra är att kursinstruktörerna själva är soldater. De med längre tjänstgöring och erfarenhet utbildar de mer nyligen anställda.

”Roligt och lärorikt”, så sammanfattar eleven Robin Karlsson om att bli utbildad av andra soldater. Foto: Anders Jönsson/Försvarsmakten

Under en vecka har eleverna fått grundläggande förståelse i fältmässig tjänst och förmågan att hantera karta, kompass och mätskiva, vilka är grunden för verksamheten på eldledningspluton. Både för att kunna orientera sig i skogen och för att leda in artilleri- och granatkastareld. Eleverna har även fått lära sig om olika sätt att använda artilleri, olika reglementen, samt hur man signalerar in en eldsignalering.

Rallyprov

De kunskaper som eleverna samlat in under kursen sätts sedan på prov i en lugn miljö utanför regementet.  Då vävs kartkunskapen, reglementskunskapen och signaleringen samman. Det handlar om at arbeta ihop hela kedjan och kunna mängdträna effektivt. Sedan är det upp till bevis. Eleverna som tidigare tränat på sina färdigheter i lugn miljö skulle istället agera snabbare i ett så kallat observartionsplatsrally. Under övningen fick de mer erfarna soldaterna agera kontrollanter och övningsledare.
– Det är riktigt bra att man använder mer erfarna soldater som kursinstruktörer. Det blir lärorikt och samtidigt roligt, säger eleven Robin Karlsson.

Verksamheten under kursen hade planerats och förberetts i detalj av soldaterna med stöd av befälen på plutonen. Soldaterna delade upp utbildningspassen, iordningställde powerpointpresentationer, genomförde övningarna själva medan ställföreträdande plutonchef löjtnant Andreas Landerstedt följde upp verksamheten och hade det övergripande planeringsansvaret för hela veckan.
– Jag tycker man lär sig mycket mer genom att utbilda andra, avslutar en av instruktörerna, soldaten Emil Johansson.