Samarbete nyckeln till framgång i Jowzjan

– Kan vi fortsätta att jobba på det här sättet går det i rätt riktning. Så sammanfattar de svenska officerarna i OCC-P Sheberghan den senaste operationen tillsammans med de afghanska säkerhetsstyrkorna.Alla operationer har målet afghansk ledning, men den här gången tog den afghanska armén ytterligare ett kliv framåt. Afghanska armén formulerade målet, ledde planeringen och samordnade operationen med stöd av svenskarna.

Jowzjan är nästa provins i svenskarnas område som aktivt går in i den så kallade transitionen. Det innebär att afghanerna tar ledning och ansvar för säkerheten i området.
Ett av de stora frågetecknen har varit hur redo och  kompetenta de afghanska säkerhetsstyrkorna (ANSF) verkligen är att axla ett eget ansvar. Veckans operation i Jowzjan visar att svenskarnas sätt att stödja gett ett gott resultat.

Det svensk-finska PRT (Provincial Reconstruction Team) har länge arbetat med afghaner i ledning för alla operationer, men har ändå tagit huvudansvar för den sammanhållande planeringen.

Officerarna som ansvarar för OCC-P tycker det känns extra bra att de varit med om en operation där samarbetet och målbilden har stämt från början till slut. Och allt har haft afghansk ledning.

På camp Monitor i Shebregan är skyttekompaniet Romeo Lima stationerat. En av dess uppgifter är att delta och samordna OCC-P möten i provinsen Jowzjan.

På ett möte den 18 december föreslog den afghanske generalen Said Nematullah en operation i ett område väster om Qush Tepah nära gränsen till provinsen Faryab.
Talibaner hade under en tid terroriserat byborna genom att bland annat kräva skatt och stjäla boskap. Målet för operationen var att gemensamt driva ut talibanerna och samtidigt visa att de afghanska säkerhetsstyrkorna har kontroll. Den afghanska armén med general Nematullah i ledningen tog huvudansvar för planeringen och besökte Camp Monitor vid två tillfällen för att samverka och lägga upp strategin. Den första veckan i januari genomfördes så operationen. Svenskarna stöttade med tre fordon från Romeo Lima och ett kompanilag från OMLT. Afghanerna deltog med poliser, soldater och säkerhetspolisens insatsstyrka.

Resultatet blev helt enligt målbilden.

Eller som den afghanske bataljonschefen uttryckte det; ”Nu är det slutlekt för talibanerna.” Förhoppningsvis kommer de som tidigare var på motståndarsidan och nu lämnat byarna byta sida och ansluta sig till de afghanska säkerhetsstyrkorna. Planeringen sträcker sig fram till slutet av maj och innebär att Isaf ska fortsätta att visa närvaro i området.
Allt gick enligt planerna, men det betyder inte att uppgiften var enkel.
Bitvis fanns det inte några vägar alls och det var kallt och fuktigt.

Soldaterna sökte igenom byggnader och samverkade med byborna. De talibaner som tidigare hotat byborna skrämdes bort.

Framgångsfaktorn var samordning. Det är första gången som afghanerna själva lyckats genomföra hela processen från början till slut och det är genom att de olika funktionerna samarbetar som man kan lyckas. Tidigare gjorde man saker på rätt sätt, men det var inte alltid i rätt ordning och med rätt nyttjande av resurser.
På frågan om hur ANSF och Isaf mottogs i området blir svaret att det aldrig var några upprörda känslor.

Man uppfattar att deras högsta önskan är att helt bli lämnade ifred. Först och främst av talibanerna men även av Isaf-soldater. Det är ju också det målet man långsiktigt ska uppnå, en trygghet för de civila afghanerna.

Nu ska den lyckade operationen firas genom en gemensam middag på Camp Monitor och därefter fortsätter den långsiktiga planen att hålla området rent från talibaner. Svenskarna kommer att vara med som ett stöd under hela operationen.

De svenska officerarna säger att det fortfarande finns mycket som kan förbättras och förändras.
Men lyckas man genomföra saker på det här sättet är det positivt för framtiden.