Säkerhetsansvaret för Sheberghan överlämnat

– Tack vare ett nära samarbete mellan Isaf, afghansk polis och militär och övriga afghanska myndigheter har vi uppnått en tillräcklig säkerhet för att börja transitionsprocessen.Ambassadör Henrik Landerholm var en av talarna då säkerhetsansvaret för distriktet Sheberghan i provinsen Jowzjan lämnades över från Isaf till den afghanska armén och polisen.

Ambassadör Henrik Landerholm var en av huvudtalarna under transitionsceremonin i Sheberghan. Foto: Karin Eriksson/Försvarsmakten

Transitionen går vidare i det svensk-finska PRT (Provincial Reconstruction Team). I somras lämnades säkerhetsansvaret för staden Mazar-e-Sharif över till de afghanska säkerhetsstyrkorna.

Därefter följde provinsen Samangan i december och i veckan har både provinsen Balkh och distriktet Sheberghan (Jowzjan)  haft högtidliga ceremonier för att markera inledningen på transitions-processen.
– När nu det militära engagemanget steg för steg minskar,  så ökar vi istället de civila insatserna. Sveriges engagemang i Afghanistan är långsiktigt. Redan nu är Afghanistan vårt näst största biståndsland och fram till 1393 (2014) ökar svenskt bistånd till de fyra provinserna i norra Afhanistan med 75 procent. Finland fördubblar sitt bistånd och Afghanistan är snart finländarnas största biståndsmottagare, sa Henrik Landerholm.

Hedersgäst under transitions-cermonin i Sheberghan var dr Ashraf Ghani, ordförande i transitionskommittén och tidigare finansminister i Afghanistan. Värd var guvernören Mohammad Alem Saee.

Det svensk-finska PRT har i dag militär ledning men kommer under första halvåret 2012 att gå över till civil chef. Ambassadör Henrik Landerholm får därigenom ett övergripande ansvar för verksamheten. Förändringen kommer bland annat att medföra ett ökat fokus på ekonomisk utveckling och stöd till afghanska myndigheter och civila organisationer.