Säkerhetsansvaret för Balkh överlämnat

Staden Mazar-e Sharif var först att lämna över säkerhetsansvaret till de afghanska säkerhetsstyrkorna i svenskarnas område. I dag (onsdag) gick transitionen vidare och hela provinsen Balkh går in i processen efter en högtidlig ceremoni hos guvernör Mohammed Atta.– Vi tar idag ett viktigt steg mot fullt afghanskt ledarskap, säger ambassadör Henrik Landerholm.

Transitionen innebär att säkerhetsansvaret lämnas över från den internationella säkerhetsstyrkan (Isaf) till den afghanska armén och polisen. Staden Mazar-e Sharif, där svenskarna har sin huvudbas, lämnade över ansvaret redan i somras. Nu följer resten av provinsen Balkh efter i steg två av transitionen och hälften av det svenska-finska PRT (Provincial Reconstruction Team) är därmed inne processen.

Det firades vid en högtidlig ceremoni hos guvernören i Balkh under onsdagen. Hedersgäst var dr Ashraf Ghani, ordförande i transitionskommittén och tidigare finansminister i Afghanistan. Han har spelat en viktig roll i uppbyggandet av landet efter Talibanernas fall.
– Jag vill gratulera Dr Ghani och guvernör Atta för ett starkt ledarskap och för att ha drivit transitionen framåt i hela landet, sa ambassadör Henrik Landerholm i sitt tal.

Överstelöjtnant Joni Lindeman från Finland representerade Isaf under ceremonin. Det svensk-finska PRT har i dag militär ledning men kommer under våren att gå över till civil chef. Ambassadör Henrik Landerholm får ett övergripande ansvar för verksamheten.

Det kommer bland annat att medföra ett ökat fokus på ekonomisk utveckling och stöd till myndigheter och civila organisationer.
– Vi har ett långsiktigt åtagande i Afghanistan och ser fram mot ett fortsatt samarbete, avslutade Henrik Landerholm.