Pistol som tillval

Att stå relativt stilla på skjutbanan under en vintervecka i Boden skrämde inte de blivande officerarna. Tvärt om var det helt frivilligt att göra 40 timmar utomhus med kalla metallföremål att hantera.

Fyra kadetter på Artilleriregementet valde pistolutbildning som tillval under sin praktik på förbandet. Nu väntar ytterligare några månader på skolbänken då killarna återvänder till Militärhögskolan på Karlberg. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten
Kadetten Niklas Järvholm från Karlskrona tycker att förmånerna är bra, bland annat fria hemresor.
Kadetten Niklas Järvholm från Karlskrona tycker att förmånerna är bra, bland annat fria hemresor. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten
I grundläggande pistolutbildning ingår skjutprov och uppskjutningar på avstånd som varierar mellan sex och 25 meter.
I grundläggande pistolutbildning ingår skjutprov och uppskjutningar på avstånd som varierar mellan sex och 25 meter. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten
Fredrik Hallström från Säter i Dalarna ser fram emot att få kortare hemresa när slutfasen av kadettutbildningen blir på militärhögskolan i Karlberg.
Fredrik Hallström från Säter i Dalarna ser fram emot att få kortare hemresa när slutfasen av kadettutbildningen blir på militärhögskolan i Karlberg. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten
Kadetten Niklas Järvholm från Karlskrona tycker att förmånerna är bra, bland annat fria hemresor. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten
I grundläggande pistolutbildning ingår skjutprov och uppskjutningar på avstånd som varierar mellan sex och 25 meter. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten
Fredrik Hallström från Säter i Dalarna ser fram emot att få kortare hemresa när slutfasen av kadettutbildningen blir på militärhögskolan i Karlberg. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten

Sista veckan på praktiken fick de blivande fänrikarna välja ämne. För kadetterna på A 9 blev valet grundutbildning på pistol modell 88. Ett vapen som inte ingår i den ordinarie kadettutbildningen.
De fyra kadetterna på Artilleriregementet går nu in i sin sista fas innan de tar examen och utnämns till fänrik. Först har de studerat 18 månader på Militärhögskolan Karlberg, sedan ett år tillbaka har de haft praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning på förbandet. I början av februari återvänder de till skolbänken där de avslutar sina studier fram till sommaren.

Slipper pendla

Under praktiken har de utbildats i artilleribataljonens delsystem, indirekt bekämpning, ledarskap i praktiken, orientering och truppföringsmoment för att nämna några. Det är med delade känslor de fyra nu återgår till skolbänken.
– Det är tråkigt att lämna praktiken här på A 9 men det ska bli så skönt att slippa pendla, säger Niklas Järvholm från Karlskrona.  Kadetterna är mycket nöjda med sin praktik och slutklämmen att de själva jobbade in så de fick valfritt ämne under sista veckan. 
– Jag tycker det är bra att vi får grundläggande pistolutbildning och att vi gavs möjlighet att välja den, säger Fredrik Hallström från Säter i Dalarna. Eleverna är i huvudsak mycket nöjda över sin utbildning däremot finns det en viss oro över framtiden och om de erbjuds tjänstgöring efter sin treåriga utbildning. Ingen av de fyra kadetterna ångrar dock att de valt att utbilda sig till officer.
– Vissa moment är väldigt roliga under utbildningen, i synnerhet från praktiken här på A 9, anser Tomas Wessén från Östersund.