Ökad ledningsförmåga i Stockholm

Livgardet blir inte bara äldre, utan även större. I samband med 491-årsfirandet upprättades Järva hemvärnsbataljon. Det är den första bataljonen som upprättas på närmare 50 år.

Intresset för historien är stort och till Livgardets finns många frivilligföreningar knutna. Representanter med Mora kompanis fana symboliserande de 16 smocke männen. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten
Brigadgeneral Roland Ekenberg överlämnade både svenska fanan och bataljonsfanan till Inge Carlsson.
Brigadgeneral Roland Ekenberg överlämnade både svenska fanan och bataljonsfanan till Inge Carlsson. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten
Arméns musikkår förstärkte det högtidliga tillfället. Ceremonier i Försvarsmakten och för rikets ledning är försvarsmusikens huvuduppgift.
Arméns musikkår förstärkte det högtidliga tillfället. Ceremonier i Försvarsmakten och för rikets ledning är försvarsmusikens huvuduppgift. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten
Brigadgeneral Roland Ekenberg överlämnade både svenska fanan och bataljonsfanan till Inge Carlsson. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten
Arméns musikkår förstärkte det högtidliga tillfället. Ceremonier i Försvarsmakten och för rikets ledning är försvarsmusikens huvuduppgift. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten

Hemvärnsförbandens uppgift är att skydda och bevaka civila och militära skyddsobjekt. Detta är av stor vikt i storstadsområdena, de är utpekade som prioritet. Det är alltså därför man upprättar en ny bataljon i Stockholm, samtidigt som antalet hemvärnsbataljoner i Sverige totalt minskar från 60 till 40.
– Den nya bataljonen ökar vår förmåga att lösa uppgifter. Varje bataljon ska kunna leda sju kompanier så med en ledning till har vi bättre möjlighet att lösa uppgifter, säger en glad kapten Inge Carlsson, bataljonchef för Järva hemvärnsbataljon.
– Det är jättekul. Jag har brottats med denna dagen sedan förra året, när man började uppmärksamma Livgardets födelsedag. Jag skickade direkt in ett brev om att använda 14 januari till det här också, säger han.

Ökad attraktion

I praktiken bemannas bataljonen med kompanier från övriga tre hemvärns-bataljoner i Stockholm: ett insatskompani från Stockholms hemvärnsbataljon och ett insats-, respektive ett bevakningskompani från Attundaland hemvärns-bataljon. Järvabataljonen har ansvarsområde i Upplands-Bro, Järfälla, Sollentuna, Västerort och Ekerö.

Förutom den ökade förmågan menar Inge Carlsson att upprättandet av en ny bataljon sprider andra goda saker, exempelvis attraktionskraft.
– Det ger en nytändning och alla vill vara med om något nytt. Man ska inte underskatta den kraften och eftersom vi har jobbat mycket mer rekrytering inför det här, så tror jag att ”Järvaeffekten” har det spridit sig även till andra bataljoner. Alla jobbar med det!

Stor uppslutning

Överste Håkan Hedlund, chef Livgardet, var först i kön av gratulanter men fick även motta många hälsningar själv. Det är nu bara nio år kvar till Livgardet firar 500 år. Firandet av 14 januari som Livgardets födelsedag inleddes förra året och redan i år hade deltagandet fördubblats. Arméns musikkår, fältpiparkåren, musketerarkåren, Mora kompani, Svea Gardesföreningen, enhetschefer samt övrig personal lyssnade till historien om när de ”16 smocke männen” avdelades från Dalarna för att söka upp Gustav Eriksson och sedan tåga mot Stockholm (se dokument Minnestext 14 januari i högerspalten).

 Regementspastor Lisa Mobrand talade om synen på ålder i vårt samhälle.
– Varför ser vi ålder som en belastning istället för en tillgång? Vi firar idag alla de som står här, alla som tillhört Livgardet ända tillbaka till de 16 smocke männen. Livgardet är summan av alla de personer och alla de erfarenheter de gjort fram till idag, säger hon.