”Ni gör ett riktigt bra jobb”

Efter nio dagar på nya jobbet landade chefen för insatsledningen på Marmal flygplats i Afghanistan.General Anders Silwer ville på plats ta del av den svenska afghanistanstyrkans utveckling och de tankar som finns inför en framtida förändring av Isafs insats. Vid sin sida hade han arméinspektör Berndt Grundevik som konstaterade att svenskarna gör ett gott arbete och förbereder för nya uppgifter med en minskad styrka där bland annat en reducering av antalet svenska camper ingår.

Bernt Grundevik och Anders Silwer på genomgång med chefen för svenska Afghanistanstyrkan. Foto: Karin Eriksson
Från vänster, Wilhelm Agrell, Anders Löfberg, Berndt Grundevik, Anders Silwer och Henrik Landerholm.
Från vänster, Wilhelm Agrell, Anders Löfberg, Berndt Grundevik, Anders Silwer och Henrik Landerholm. Foto: Karin Eriksson
Från vänster, Wilhelm Agrell, Anders Löfberg, Berndt Grundevik, Anders Silwer och Henrik Landerholm. Foto: Karin Eriksson

Det var två rutinerade generaler som togs emot av överste Anders Löfberg, chef för svensk-finska PRT (Provincial Reconstruction Team) och överstelöjtnant Magnus Julihn, stabschef.
Anders Silwer är visserligen ny på tjänsten som chef för insatsledningen, men det var inte första gången han besökte Afghanistan. Det här blev hans femte resa. Berndt Grundevik kan räkna in sin elfte resa. Med på besöket var även professor Wilhelm Agrell som gör research inför en kommande bok om den svenska afghanistaninsatsen.

Syftet med besöket var att få en uppdaterad bild av verksamheten och samtidigt ett bättre beslutsunderlag för de förändringar som väntar för den svenska styrkan. I slutet av nästa år minskas antalet soldater med 100 personer.

— Jag har inga färdiga besked i dag, säger Berndt Grundevik, men vi kommer inte att kunna bemanna tre camper framöver. Nu finns vi på Camp Marmal, Camp Northern Lights och Camp Monitor.
Han var mycket nöjd med de tankar som framkom i mötet med ledningen för den svenska afghanistanstyrkan och den utveckling som nu sker på plats.

Det område svenskarna ansvarar för består av fyra provinser i norra Afghanistan och största delen av det svenska området är nu på väg in i den sk transitionen. Det innebär att de afghanska säkerhetsstyrkorna successivt tar över ansvaret för säkerheten med stöd av svenskarna.

I staden Mazar-e-Sharif lämnades huvudansvaret över redan i somras och för någon vecka sedan påbörjades processen i provinsen Samangan.
Ytterligare en förändring som väntar under de närmaste månaderna är övergången till civil ledning som finns angivet i riksdagsbeslut. Redan i dag arbetar överste Anders Löfberg och ambassadör Henrik Landerholm i ett nära samarbete.