Mina oskadliggjord utanför Sundsvall

Den mina som hittades ilandspolad på en strand utanför Sundsvall för någon dag sedan är nu oskadliggjord genom sprängning.

Minans inre undersöks efter sprängningen Foto: Försvarsmakten/4.sjöstridsflottiljen

Minan bedöms vara av en gammal tysk typ som användes under någon av de båda världskrigen. Ammunitionsröjarna från Fjärde sjöstridsflottiljen apterade en sprängladdning så att minan klövs i två delar. Man kunde då konstatera att minan var tömd på sprängmedel.

– Sprängningen gick helt enligt plan, säger Jonas Hedman som var ammunitionsröjledare.

Varje år påträffas ett antal sjöminor från de båda världskrigen i Östersjön som måste tas om hand. Östersjön är troligen det hav i världen som har störst koncentration av minor, ammunition och kemiska stridsmedel på botten. Mycket härstammar från andra världskriget och många av dessa föremål är fortfarande farliga att komma i kontakt med. Även i västerhavet finns riskområden. Dessutom finns det oexploderad ammunition i en del sjöar och nedlagda gruvor runt om i landet.

Här finns mer information om vad man ska göra om man påträffar ett misstänkt föremål.