Livgardet utökar närkampskompetens

1:e sergeant Simon Jonsson på Livgardets stormpionjärspluton är genomsvettig och blåslagen. Men efter två veckors intensiv närkampsutbildning börjar blåmärkena blekna och det tillkommer inte lika många nya. - Man gör stora framsteg på två veckor, man lär sig att vara mindre öppen, säger Simon.

Niklas Fors gläds åt myndighetssamverkan även inom närkampen.
Niklas Fors gläds åt myndighetssamverkan även inom närkampen. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Försvarsmaktens närkampssystem är utformat för att hantera närstridssituationer med och utan vapen. Kerim Kabaca avvärjer attack med tillhygge ovanifrån med sitt vapen.
Försvarsmaktens närkampssystem är utformat för att hantera närstridssituationer med och utan vapen. Kerim Kabaca avvärjer attack med tillhygge ovanifrån med sitt vapen. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Pontus Johansson och Martin Klockare från militärpoliskompanierna tränar in rätt teknik med batong.
Pontus Johansson och Martin Klockare från militärpoliskompanierna tränar in rätt teknik med batong. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Niklas Fors gläds åt myndighetssamverkan även inom närkampen. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Försvarsmaktens närkampssystem är utformat för att hantera närstridssituationer med och utan vapen. Kerim Kabaca avvärjer attack med tillhygge ovanifrån med sitt vapen. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten

Simon är en av Livgardets nya närkampsinstruktörer med uppgift att utbilda soldater i strid på nära håll, med eller utan eldgivning. Försvarsmakten har arbetat fram ett anpassat system för närkamp då teknikerna måste fungera med full stridsutrustning och begränsad rörlighet där man samtidigt löser en annan uppgift. Systemet bygger på enkla tekniker som ska vara lätta att utföra i stressade situationer. Därför kan man också snabbt lära sig att använda dem.

Förhållningssätt

- Teknikerna är en del av närkampssystemet, men det omfattar även taktik och förhållningssätt. Om det är möjligt ska en konfrontation undvikas för att lugna ner en person eller en folksamling. Men om situationen kräver det ska soldaten vara beredd att använda det våld som är nödvändigt för att avvärja ett hot eller nedkämpa en motståndare med eller utan eldgivning. Alltid enligt gällande lagar, regler och konventioner, säger kapten Jimmy Lindberg, närkampsexaminator och på Livgardet.

Samverkan med Polisen

Säkerhetstänkandet är högt under utbildningen, men en och annan bula uppstår när teknikerna nöts in. De blivande närkampsinstruktörerna lär sig att använda sin kropp, batong och vapen för att oskadliggöra motståndare som agerar med varierande grad av hänsynslöshet. Deltagare från samtliga förband på Livgardet, inklusive hemvärnsförbanden tränas tillsammans med poliser från Uppsala och piketen i Stockholm.
- Historiskt sett har Försvarsmakten och Polisen samverkat alldeles för lite tycker jag. Det är jättebra att vi övar tillsammans, vi har mycket att lära av varandra, säger Niklas Fors från Polisen i Uppsala.

Bättre förmåga att överleva

Närkampsutbildningen inom Försvarsmakten är uppbyggd i block som täcker olika områden från A till F, där A innehåller grunderna. Livgardet har nu ännu fler utbildade instruktörer som kan svara för utbildning av de egna plutonerna i block A-D. Närkampen är en integrerad del av stridsutbildningen som soldater på Livgardet regelbundet tränar. Jimmy Lindberg är väldigt nöjd med de nya närkampsinstruktörerna, som bidrog till att utbildningen kunde hålla en hög nivå och därmed borgar för att Livgardets soldater kan bli duktiga på närkamp.
- Soldaten ska kunna behärska en situation där man inte hinner, kan eller vill använda sitt vapen. Närkampen bidrar till att öka soldatens självförtroende, det ger en trygghet att veta att man har övat upp en bättre förmåga att överleva och verka i stressande situationer på nära håll. En bonus är att närkampsutbildningen även ger soldaten en högre fysisk kapacitet, avslutar Jimmy Lindberg.