Ledande och lärande tillsammans

Den första januari i år bildades en ny enhet för ledande och lärande i Försvarsmakten när FMLOPE (Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet) och FMADLE (Försvarsmaktens enhet för avancerat distribuerat lärande) gick samman till en enhet. Huvudsyftet är att på ett rationellt sätt samla utvecklingskompetensen inom området under en gemensam ledning. Den nya enheten benämns FMLOPE, och består av elva medarbetare.

Utgångspunkten för FMLOPE:s verksamhet är den verklighet som insatsförbanden lever i. Foto: Torbjörn Gustafsson/Försvarsmakten
– Det finns ett stort behov av att samla alla strävanden att utveckla ledande och lärande i Försvarsmakten, säger Per-Olov Andersson, chef för FMLOPE.
– Det finns ett stort behov av att samla alla strävanden att utveckla ledande och lärande i Försvarsmakten, säger Per-Olov Andersson, chef för FMLOPE. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
– Jag ser fram emot att under våren arbeta med systembeskrivningen för utbildningen i ledande i Försvarsmakten, säger Charlotte Nathansson, projektledare på FMLOPE.
– Jag ser fram emot att under våren arbeta med systembeskrivningen för utbildningen i ledande i Försvarsmakten, säger Charlotte Nathansson, projektledare på FMLOPE. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
FMLOPE tillhör organisatoriskt Militärhögskolan Halmstad, men verksamheten genomförs med ett tydligt fokus mot hela Försvarsmakten.
FMLOPE tillhör organisatoriskt Militärhögskolan Halmstad, men verksamheten genomförs med ett tydligt fokus mot hela Försvarsmakten. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
– Det finns ett stort behov av att samla alla strävanden att utveckla ledande och lärande i Försvarsmakten, säger Per-Olov Andersson, chef för FMLOPE. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
– Jag ser fram emot att under våren arbeta med systembeskrivningen för utbildningen i ledande i Försvarsmakten, säger Charlotte Nathansson, projektledare på FMLOPE. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
FMLOPE tillhör organisatoriskt Militärhögskolan Halmstad, men verksamheten genomförs med ett tydligt fokus mot hela Försvarsmakten. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– Vi är till för alla, betonar Per-Olov Andersson, chef för FMLOPE. Enheten ska leda utvecklingen av ledande och lärande i Försvarsmakten. Avstampet för vår verksamhet är alltid den verklighet som krigs- och insatsförbanden lever i. Vi ska bidra till deras förmåga att leverera insatser.

Flexibelt lärande

En av konsekvenserna av sammanslagningen är att FMLOPE nu kommer att leda utvecklingen av flexibelt lärande i Försvarsmakten. Målet är att kurser och andra läraktiviteter ska kunna genomföras på ett flexibelt och effektivt sätt. Den som vill lära ska i större omfattning kunna välja när, var och med vilken metod man vill kompetensutveckla sig. Metoderna kan variera från till exempel självständigt genomförande av tids- och rumsoberoende nätbaserade kurser till direkt handledning på plats hemma på förbandet eller i insats.
– En stor utmaning och prioriterad arbetsuppgift är att få en fungerande lärplattform i Försvarsmakten, säger Per-Olov Andersson. Just nu pågår ett projekt där vi tillsammans med Försvarshögskolan tar fram en ny lärplattform. Den ska vara åtkomlig via internet till årsskiftet.
Lärplattformen ska vara en plats för nätbaserade kurser men också erbjuda goda möjligheter till kommunikation och samarbete – något som särskilt efterfrågas av Försvarsmaktens skolor.

Systembeskrivning – ledande i Försvarsmakten

Ett annat pågående uppdrag är till exempel att ta fram en systembeskrivning för utbildning i ledande i Försvarsmakten. Det börjar medden första utbildningen med fokus på samarbete och ledarskap under den grundläggande militära utbildningen (GMU) och fortsätter genom alla kompetensutvecklingssteg för gruppbefäl, soldater, sjömän och specialistofficerare. Utbildningen kommer att harmoniera med officersutbildningen eftersom officerare ska kunna leda specialistofficerare.
– All utbildning inom ledande i Försvarsmakten ska hänga ihop, betonar Per-Olov Andersson. I systembeskrivningen kommer målen för utbildningen att definieras, men vi kommer inte att bestämma vilken metod som ska användas för att uppnå målen.
Per-Olov Andersson betonar att FMLOPE ska leda utvecklingen av ledande och lärande i Försvarsmakten, inte nödvändigtvis göra den:
– Ensam är inte stark. Det finns många kloka tankar och idéer ute i organisationen som vi ska ta hand om och samla till en gemensam kraft mot ett tydligt mål. Det blir bättre kvalitet i det vi åstadkommer då!

Nätverksmöte närmar sig

Vecka 10 arrangeras årets nätverksmöte i Halmstad för medarbetare intresserade av ledarskap och pedagogik. Mötets övergripande rubrik är ”Hur sker kompetensutveckling inom det militära yrket idag och imorgon?”. Då erbjuder FMLOPE ett intressant urval av teman som på olika sätt anknyter till medarbetarnas kunskapsutveckling i yrket, till exempel seminarier om flexibelt lärande, Chefskap Management Ledarskap (CML), handledning och den kommande instruktörshandboken.