Hedersutmärkelser till Försvarsmaktsanställda

Åtta svenskar tilldelades medaljer av Frankrike på fredagen – fyra av dem är anställda i Försvarsmakten. Generalmajor Stefan Kristiansson, chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, blev officer av franska Hederslegionen.

Hederslegionen är den mest förnäma ordern i Frankrike och instiftades av Napoleon Bonaparte 1802. Stefan Kristiansson utnämndes till officer av Hederslegionen för att ”med stor kunskap och engagemang ytterligare stärkt samarbetet mellan franska och svenska förband inom ett mycket krävande och känsligt område”.

Utmärkelserna delades ut av general Jean-Louis Georgelin, storkansler för Hederslegionen.

Generalmajor Karl Engelbrektsson, chef för den nordiska stridsgruppen, NBG, 2008, blev officer av Ordre National du Mérite för sina insatser vid EU:s militärkommitté. Överstelöjtnant Bertil Dalroth, försvarsattaché i Paris, fick samma utmärkelse för att han främjat samarbetet i rymden och havsövervakning. Ella Carlsson, officer och teknologie doktor i fysik, tilldelades riddare av Ordre National du Mérite för ”att ha visat stor effektivitet som ansvarig för rymdverksamheten”.