Examination med opponenter

De tio studerande på Officersprogrammet vid Fältarbetsskolan har under en längre tid haft en utredande uppgift att lösa. Nu har de genomfört en examination i krigsvetenskap genom redovisningar för en opponentpanel bestående av chefer på olika nivåer ur Ing 2.

Studerande och opponenter samlade till examination på Fältarbetsskolan. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Kadetterna Henrik Wickström och Glenn Westlund var först ut att redovisa sin lösning.
Kadetterna Henrik Wickström och Glenn Westlund var först ut att redovisa sin lösning. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Kadetterna Henrik Wickström och Glenn Westlund var först ut att redovisa sin lösning. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten

Alla studerande har haft samma uppgift, att mot en fiktiv internationell uppgift föreslå hur fältarbetsförband kan nyttjas. Uppgiften ställdes för nästan ett år sedan och de studerande har haft att fundera över sina lösningar jämsides med övriga studier. Uppgiften gick ut på att föreslå en lösning på hur ett fältarbetsförband skulle kunna sättas samman med personal och materiel för att få en optimal effekt i en förutbestämd uppgift.

– Fast vi har haft lång tid på oss så ska vi väl ärligen erkänna att del av den nyligen avslutade julledigheten har använts till att göra arbetet klart. Säger kadetterna Henrik Wickström och Glenn Westlund som var först ut att redovisa för kamrater på kursen och en stor opponentpanel.

Panelen bestod, med chefen för Ing 2 i spetsen, av bataljonschefer och kompanichefer ur Ing 2 och även examinatorn från Försvarshögskolan fanns på plats. Opponenterna ställde frågor av förståelsekaraktär efter redovisningarna som var fem stycken eftersom de studerande har jobbat i par med att lösa uppgiften. Efter att alla redovisningar var gjorda följde en seminariediskussion där frågeställningarna från opponenterna blev mera ingående och utredande kring hur de studerande hade kommit fram till de slutsatser som redovisats.

– Det har varit både klurigt och intressant att jobba med den här uppgiften, säger Henrik Wickström och Glenn Westlund. Vi har lärt oss väldigt mycket på resan och det har varit lite av en personlig utveckling. Men får vi välja så gillar vi praktiska examinationer bättre, avslutar de båda.

Direkt efter den långa examinationsdagen bar det iväg till Norrland för Officersprogrammet. Nu väntar praktisk vinterutbildning i Boden med omnejd med bland annat is- och vägbankssprängning men också snöplogning och studier av snöns skyddseffekt mot beskjutning.