Chefen för FMLOG uppmärksammade veteraner

Tisdagen den 24 januari hölls en ceremoni på Karlbergs slott, där chefen för FMLOG, Mats Ström, uppmärksammade de cirka 300 FMLOG-are, huvuddelen av dem civilanställda, som under 2011 deltagit i eller stött pågående militära insatser.  – Genom er yrkeskunskap och er professionalitet är ni en ovärderlig tillgång för Försvarsmakten, sade Mats Ström.

Försvarsmaktens logistiks personal som 2011 deltagit i eller stött pågående militär insatser. Foto: Per Josse/Försvarsmakten
Det rådde en högtidlig stämning i gymnastiksalen på Karlbergs slott, fanvakten var på plats och Livgardets Dragonmusikkår spelade.
Det rådde en högtidlig stämning i gymnastiksalen på Karlbergs slott, fanvakten var på plats och Livgardets Dragonmusikkår spelade. Foto: Per Josse/Försvarsmakten
– Jag har som chef FMLOG upplevt den enorma vilja som finns inom vårt förband att göra ett bra jobb, sade  Mats Ström, chef för Försvarsmaktens logistik.
– Jag har som chef FMLOG upplevt den enorma vilja som finns inom vårt förband att göra ett bra jobb, sade Mats Ström, chef för Försvarsmaktens logistik. Foto: Per Josse/Försvarsmakten
Mats Ström talade också om de uppoffringar det innebär att tjänstgöra vid en internationell insats.
Mats Ström talade också om de uppoffringar det innebär att tjänstgöra vid en internationell insats. Foto: Per Josse/Försvarsmakten
Det rådde en högtidlig stämning i gymnastiksalen på Karlbergs slott, fanvakten var på plats och Livgardets Dragonmusikkår spelade. Foto: Per Josse/Försvarsmakten
– Jag har som chef FMLOG upplevt den enorma vilja som finns inom vårt förband att göra ett bra jobb, sade Mats Ström, chef för Försvarsmaktens logistik. Foto: Per Josse/Försvarsmakten
Mats Ström talade också om de uppoffringar det innebär att tjänstgöra vid en internationell insats. Foto: Per Josse/Försvarsmakten

Det rådde en högtidlig stämning i gymnastiksalen på Karlbergs slott, fanvakten var på plats och Livgardets Dragonmusikkår spelade, medan FMLOG-personalen samlades för att ta emot sina diplom och för att höra Mats Ström och ställföreträdande insatschef Anders Brännström i sina respektive tal tacka dem för den insats de gjort under det gångna året.
 – Jag har som chef FMLOG upplevt den enorma vilja som finns inom vårt förband att göra ett bra jobb. Vi löser de uppgifter vi får och bidrar med ett stabilt och kontinuerligt stöd till Försvarsmaktens insatser, sade Mats Ström

Mer än bara transporter

Både han och Anders Brännström framhöll logistikstödet som en förutsättning för att militära operationer och insatser ska lyckas, och att logistik inom Försvarsmakten är mycket mer än bara transporter. Det handlar bland annat om ledningssystem, upphandlingar, förråd, verkstäder, underhåll och reparation av materiel, resestöd och expeditionstjänster.
 – Alla dessa uppgifter, som ni löser, är en förutsättning för att kunna genomföra en internationell insats, sade Mats Ström.
 – Några av er som uppmärksammas här idag har tjänstgjort hos våra insatta förband. Några av er har varit på systemstödsresor för att stödja förbanden. En del har åkt ner för att förbereda inför en insats, andra för att packa och sända hem materiel. Några har varit ute några dagar, andra längre perioder och återigen andra i flera perioder under året. Jag vill tacka er alla för den insats ni gjort, sade Anders Brännström, som också passade på att framföra ett tack från Försvarsmaktens insatschef, Anders Silwer.
 Mats Ström talade också om de uppoffringar det innebär att tjänstgöra vid en internationell insats.

Det behövs personliga uppoffringar 

– Alla som har erfarenhet från upprepade tjänstgöringar i konfliktområden vet att det behövs personliga uppoffringar, både för mig själv och för mina anhöriga. Men min erfarenhet är också att oftast tillför arbetet i konfliktområden flera positiva dimensioner som är utvecklande för egen del – inte minst på ett mänskligt och professionellt plan. Detta trots att man utsätter sig själv för en högre risknivå än normalt, sade han.
– Som er chef vill jag rikta mitt erkännande och tack till er för ert arbete i olika insatsområden utanför Sveriges gräns under 2011. Utan er medverkan hade insatserna i Afghanistan, Kosovo och Libyen inte varit möjliga att genomföra.

Efter ceremonin var det lunch och den följdes av föreläsningar av Högkvarterets veteranavdelning, Fredsbaskrarna, InvidZonen och Svenska soldathemsförbundet, som berättade om sin verksamhet och vilken nytta man som anställd eller anhörig kan ha av dem.
Mats Ström var nöjd med den här första ceremonin för att uppmärksamma de FMLOG-are som gjort internationella insatser.
– Min inriktning är att nästa veteranmöte i FMLOG ska hållas i december. Jag tar gärna emot förslag på hur en sådan dag kan utvecklas, säger han.