"Vi har en viktig uppgift framför oss"

Bombdåden i Mazar-e-Sharif och Kabul under måndagen väckte stor uppmärksamhet och förfäran i media. Det blev också en prövning för den afghanska polisen och armén, som sedan i somras tagit över säkerhetsansvaret i staden Mazar-e-Sharif.

Enligt överste Anders Löfberg, chef för den svenska afghanistanstyrkan, råder åter lugn och den svensk-finska styrkan har fullt förtroende för afghanernas förmåga att själva hantera säkerheten i staden.

Måndagens bombdåd i Mazar-e-Sharif, där den svenska campen ligger, ställde höga krav på den afghanska polisen. Afghanerna löste dock sin uppgift utan att begära förstärkning från de internationella säkerhetssyrkorna (Isaf)

– Den afghanska armén och polisen har blivit effektivare och har kontroll över staden, säger överste Anders Löfberg. Det visar att transitionen av säkerhetsansvaret har fungerat och att vi har lyckats ge ett bra stöd under en lång period.

Bombdådet genomfördes under den religiösa högtiden Ashura som huvudsakligen firas av shia-muslimer. I Mazar-e-Sharif dödades minst fyra personer och många skadades då bomben exploderade i närheten av den Blå moskén. Runt 30 000 shiamuslimer hade rest till staden för att ta del av firandet.

I Kabul dödades över 50 människor i en självmordsattack samma dag. Det är ännu inte klart vem som ligger bakom attentaten.

Överste Anders Löfberg bedömer att överlämnandet av säkerhetsansvar till afghanerna, den så kallade transitionen, inte påverkas av måndagens bombdåd.

– Men gårdagens attacker tydliggör att vi fortfarande har en viktig uppgift att stödja afghanerna. Vårt uppdrag är inte slutfört.
Transitionen är nu inne i en andra fas som kommer att beröra stora delar av det svensk-finska området.