Soldater mötte lokalt näringsliv

Näringslivet i Upplands-Bro kommun möts en gång i månaden på frukost- eller lunchmöten. I november kom ett 30-tal företagare, tjänstemän och politiker från kommunen till Soldathemmet, som ligger precis intill Livgardet i Kungsängen.

Sergeant Ingemansson, sergeant Mattson och 1:e sergeant Jellinek pratade med politiker, tjänstemän och företagare vid en frukost på Soldathemmet i november. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten

Stabschef överstelöjtnant Lars Wikström gav en presentation om Livgardet och reformeringen till anställda soldater.
- Det är viktigt för näringsidkare att känna till och förstå förändringen och vad det innebär. Vi är idag ett företag som många andra, med personalomsättningar och med en större koppling mot arbetsmarknaden, säger han.
Mötena är också ett sätt för Livgardet att bevaka förbandets och personalens intressen.

Med på mötet var sergeant Ingemansson, sergeant Mattson och 1. sergeant Jellinek, alla gruppchefer från 7.Bataljon. Syftet var att låta dem själva berätta om sina behov till de som kan påverka, samt svara på frågor om sina arbeten.
- Det är jättebra att de fått upp ögonen för att vi har anställda soldater, vad det innebär och vad det kan tillföra bygden, säger Mikael Jellinek, även om de konkreta förändringarna tar tid.

Tre huvudbudskap

Huvudbudskapen var tre; hyresbostäder, arbetstillfällen för medflyttande anhöriga samt bättre kommunikationer mellan Granhammar och Kungsängen på kvällar och helger. De samlade lyssnade nyfiket och några kommenterade direkt de möjligheter som finns.
- Det finns behov av bland annat förskolepersonal, meddelade kommunens bildningschef angående arbetstillfällen för medflyttande.
Några av de frågor som kom upp gällde hur återgången till civilt yrkesliv ska gå till efter åtta år, vad soldater har för civilt meriterande egenskaper och utbildningar med sig, personalens behov av kompetensutveckling under anställningstiden, hur många soldater som bosatt sig i kommunen respektive deras förutsättningar att göra det.

Näringslivsmöten är bara ett forum där Livgardet deltar för att sprida budskap och kunna påverka.
- Vi har också en plats i näringslivsrådet där vi kan diskutera kärnfrågor, och vi har fler planer på hur vi framöver ska utveckla vår samverkan lokalt, säger Lars Wikström.