På plats i Afghanistan

På torsdagen den 9 december genomfördes äntligen den av amfibiekårens officerare och soldater efterlängtande överlämningsceremonin. Chefen för den avgående afghanistanstyrkan som Livgardet ansvarat för höll ett kort tal och överlämnade därefter befälet och ansvaret för att stödja en afghansk kandak, bataljon, till chefen för pågående styrka från Amfibieregementet.

Överlämning av FS 21 till FS 22. Foto: FS 22/OMLT
Kontrollskjutning av vapen.
Kontrollskjutning av vapen. Foto: FS 22/OMLT
Gryning på campen.
Gryning på campen. Foto: FS 22/OMLT
Kontrollskjutning av vapen. Foto: FS 22/OMLT
Gryning på campen. Foto: FS 22/OMLT

Nya chefen, överstelöjtnant Roger Nilsson, tackade avgående styrkan FS 21 för deras genomförda verksamhet och överlämning och passade samtidigt på att önska en lugn, välförtjänt julledighet med sina familjer. Efter genomförd förberedande utbildning och träning hemma i Sverige genomfördes överlämningen under cirka en och en halv vecka på plats i Afghanistan.

Nu är hela OMLT Kandak samlat och beredda att lösa sina uppgifter under de kommande sex månaderna.

Snabba lägesförändringar

Tiden sedan ankomsten till Afghanistan har gått snabbt och det har varit allt från kontrollskjutning av vapen, diverse genomgångar till mycket tid ute i området för att lära känna terrängen och de platser där vi ska jobba. Redan förra lördagen presenterades mentorerna för sina afghanska kollegor. Sedan dess har även enheten genomfört en första insats med ett afghanskt kompani innan den formella överlämningen hade skett. Hur snabbt läget kan skifta i området från relativ lugn till direkta attacker fick även delar av enheten tidigt uppleva.

Under firandet av en muslimsk helgdag genomfördes ett sprängattentat som tragiskt krävde ett antal dödsoffer och skadade afghaner i centrala Mazar-e-Sharif. Enheten hade passerat i närheten tidigare och var planerad att göra det igen, nu fick man välja en annan väg. Samtidigt visade den tragiska händelsen att de afghanska myndigheterna och säkerhetsstyrkorna klarade att hantera denna situation utan något direkt stöd av Isaf.