Nyutbildade soldater tryggar slotten i december

Under åtta dagar har officerare och soldater från Ledningsregementet gått högvakt på Stockholms- och Drottningholms slott. Många av soldaterna har precis genomfört sin grundläggande militära utbildning (GMU). Nu har de även genomfört högvakten med bravur.

– Det har gått jättebra, över förväntan! Säger kapten Karl Lilja, vaktchef under Ledningsregementets högvakt i december.

Det var onsdagen den 30 november som Ledningsregementets 12:e sambandsbataljon med 122:a och 124:e plutonen gick på. Onsdagen den 7 december avlöstes man av Amfibieregementet (Amf 1) och deras 17:e amfibiebevakningsbåtkompani och 132:a säkerhetskompani sjö. Men redan den 14 december är det dags igen för Ledningsregementet att gå högvakt ytterligare en vecka fram till onsdagen den 21 december.

Sammanlagt var det 96 soldater och officerare från Ledningsregementet som gick vakt på Drottningholms- och Stockholms slott. Av dem har 54 nyligen genomfört en tre månader lång GMU och efter det tre veckors högvaktsträning.
– Vi fick beröm av slottet och kommendaturen för att vi utförde högvaktsuppgifterna på ett bra sätt. Det är en bedrift av oss alla. Den 14 december är det dags igen, jag räknar med att det då kommer att gå ännu bättre, avslutar Karl.