Näringslivet en viktig pusselbit

Försvarsmaktens nya insatsförsvar med frivilligt rekryterade soldater är en angelägenhet för hela samhället. Därför bjöd Halmstads garnison in näringslivet och företrädare för region, kommun med flera för att informera och diskutera hur samarbetet kan gynna alla parter – den enskilde soldaten, Försvarsmakten och den civila arbetsgivaren.

Stf regementschef Lv 6 Anders Svensson talade om Försvarsmaktens läge och behov här och nu. Foto: Christian Lövgren Försvarsmakten
Landshövding Lars-Erik Lövdén på studiebesök nere i fordonet.
Landshövding Lars-Erik Lövdén på studiebesök nere i fordonet. Foto: Christian Lövgren Försvarsmakten
Landshövding Lars-Erik Lövdén på studiebesök nere i fordonet. Foto: Christian Lövgren Försvarsmakten

Informationsträffen ägde rum på Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS), där besökarna fick se både JAS 39 Gripen-plan och möta soldater och befäl vid FMTS insatsförband, 1:a tekniska bataljon.
 
– Samverkan och samarbete både lokalt och regionalt är mycket viktigt för att vi ska kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för Försvarsmakten i Halmstad att lösa sin personalförsörjning nu och framöver, sa landshövdingen i Halland, Lars-Erik Lövdén.  Att ha personal som växlar mellan Försvarsmakten och näringslivet, men även mellan Försvarsmakten och den offentliga verksamheten, kommer att gynna alla parter.

Att Försvarsmakten fick informera om de nya formerna att anställa soldater kontinuerligt eller tidvis var en av de viktiga punkterna. Men fortsättningen var väl så viktig – att få frågor, idéer och synpunkter av besökarna från näringsliv, region, högskola, länsstyrelse och kommun.  Vilka meriter får soldaterna i Försvarsmakten? Hur länge kommer tidvis tjänstgörande soldater att vara borta från sitt civila jobb? Hur lång framförhållning behöver en civil arbetsgivare ha när en tidvis tjänstgörande soldat ska in på tjänstgöring för en övning eller insats? Vad kan det tillföra ett företag att en anställd också får utveckla kompetenser inom Försvarsmakten? Hur ska samarbetet gå vidare?

– Vi i Försvarsmakten kan erbjuda er kompetent personal, sa ställföreträdande regementschef Anders Svensson. Det är individer som genomgått en urvalsprocess, de är säkerhetskontrollerade, fysiskt och psykiskt starka, utbildad och ständigt prövad i olika situationer.
 
Många diskussioner fördes runt borden, och efteråt uttryckte många besökare att det varit ett värdefullt möte. Halmstads garnison kommer nu att arbeta vidare med de synpunkter och idéer som kommit fram.

– Detta är bara början på ett långsiktigt arbete, säger garnisonschef Lennart Klevensparr. Vi kommer att fortsätta informera och samverka med hela samhället om de nya behov som finns hos Försvarsmakten, men också om vilken nytta företag och offentliga arbetsgivare kan ha av Försvarsmakten och av att få anställda som har tjänstgjort eller som växelvis tjänstgör hos oss. Ytterst ska ju allt detta vara till nytta för den enskilde soldaten.