Minister mötte soldater

Kring ett bord satt Försvarsminister Sten Tolgfors tillsammans med soldater och officerare från Amfibieregementet och diskuterade erfarenheter av det pågående förändringsarbetet. Diskussionerna handlade om allt ifrån soldatlön till karriärfrågor.

Specialistofficerare berättar om sin vardag för Försvarsministern Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Försvarsministern var mycket intresserad av att få ta del av förbandets erfarenheter av det nya personalförsörjningssystemet. Han var också mycket intresserad av hur både rekryteringen hade fungerat och inte minst av kategorin tidvis tjänstgörande soldater. 
Förbandsbesöket inleddes därför med att regementschefen Ola Truedsson redogjorde för det pågående förändringsarbetet både vad gällde personal men också vilka uppgifter förbandet skulle lösa de kommande åren.

Öppenhjärtiga diskussioner

Diskussionerna mellan Försvarsministern och personalen var väldigt öppenhjärtiga. Killarna och tjejerna berättade att jobbet var roligt men samtidigt jobbigt då förändringar skedde i så snabb takt. Som ett exempel nämndes övergången från värnpliktssystem till anställda soldater. Det nya systemet ställde högre krav på till exempel rekrytering vilket inte var lika aktuellt med värnpliktssystemet.

De berättade också att förbandet hade många sökande och befattningarna fylldes snabbt på vilket gjorde att alla inte kunde erbjudas en anställning. Ministern uppfattade det som positivt att soldater ville in och jobba men underströk att det samtidigt ställde krav på Försvarsmakten som arbetsgivare.


– Det är positivt att Försvarsministern besöker förbandet och träffar oss som dagligen jobbar i det nya personalförsörjningssystemet. På så vis kan han bilda sig en egen uppfattning om förändringsarbetet och bättre förstå både fördelarna och i vissa fall de utmaningar vi står inför. Hans besök ger också oss möjlighet att ta upp frågor direkt till honom vilket är bra, sa några soldater ur andra amfibiebataljonen.