Kvinnligt rådslag viktigt för Afghanistans framtid

Samtalet kring borden under kvinnornas shura i Mazar-e-Sharif är livligt och engagerat. Det har samlats afghanska kvinnor från både myndigheter och den privata sektorn för att diskutera Afghanistans framtid med representanter från de internationella säkerhetsstyrkorna (Isaf). – Jag är tacksam över att få ta del av era tankar, säger överste Anders Löfberg som hoppas få se liknande initiativ även på lokal nivå i det svensk-finska ansvarsområdet.

Fahima Rahimi poängterade att säkerhet är en grundförutsättning för all utveckling i Afghanistan. Foto: Karin Eriksson
"Det här är viktiga nyckelspelare för Afghanistans framtid" säger genderrådgivare Monica Larsson efter kvinnornas shura i Mazar-e Sharif.
"Det här är viktiga nyckelspelare för Afghanistans framtid" säger genderrådgivare Monica Larsson efter kvinnornas shura i Mazar-e Sharif. Foto: Karin Eriksson
Dagens shura avslutades med en sammanfattning av varje grupps diskussioner. Överste Anders Löfberg var mycket nöjd med resultatet.
Dagens shura avslutades med en sammanfattning av varje grupps diskussioner. Överste Anders Löfberg var mycket nöjd med resultatet. Foto: Karin Eriksson
"Det här är viktiga nyckelspelare för Afghanistans framtid" säger genderrådgivare Monica Larsson efter kvinnornas shura i Mazar-e Sharif. Foto: Karin Eriksson
Dagens shura avslutades med en sammanfattning av varje grupps diskussioner. Överste Anders Löfberg var mycket nöjd med resultatet. Foto: Karin Eriksson

70 procent av Afghanistans befolkning består av kvinnor och barn. Det är den grupp i samhället som är i störst behov av hjälp och det är också en av de viktigaste utvecklingsfrågorna för landet.

Sverige har ett tydligt gender-uppdrag i Afghanistan och den svensk-finska kontingenten arbetar aktivt med frågan. Huvudansvar har gender-rådgivare Monica Larsson. Hon beskriver den kvinnliga shuran som en unik möjlighet att få kunskap och erfarenhet om kvinnors situation i landet.

– Här samlas starka kvinnor som har nått en hög position i samhället. Det är deras arbete som lägger grunden för en fortsatt utveckling även för fattiga kvinnor på landsbygden. Det är viktiga nyckelspelare för Afghanistans framtid.

Shura är afghanernas sätt att samlas till rådslag. En grupp människor träffas för samråd och allas röst ska bli hörd. Det skulle kunna jämföras med allt från föreningsmöte i idrottsklubben till sammanträde i riksdagen.

I norra Afghanistan har de internationella säkerhetsstyrkorna (Isaf), där den svensk-finska styrkan ingår, bjudit in kvinnor till en egen shura. I veckan samlades kvinnorna för tredje gången i en konferenslokal på basen Marmal i Mazar-e-Sharif.

Det kom parlamentsledamöter, representanter från kvinnoorganisationer och högt uppsatta kvinnor inom olika delar av samhällslivet i norra Afghanistan. Kvinnor med både kunskap och inflytande.

I de diskussioner som fördes på shuran var säkerheten ett ständigt återkommande tema. Grunden för all utveckling handlar först och främst om säkerhet. Med det bidrag som världssamfundet gett genom Isaf:s försorg har en viktig grundsten lagts för framtiden.

– Vår framtid hänger på hur vi kan utveckla vår ekonomi. Det handlar om utbildning och arbete, säger Fahima Rahimi, en av deltagarna på shuran. Hon representerar Head of Peace and Business women in Balkh.

Eftermiddagens program var indelat i arbetsgrupper som diskuterade säkerhet, utbildning, ekonomi och juridik.

Shurans deltagare är dock inte representativa för den stora befolkningen.

I Afghanistan är det svårt för män att prata med kvinnor. Dolda bakom heltäckande burkor, skyndar de förbi de svensk-finska soldaterna på gatan. En okänd man kan inte tilltala en kvinna utan att det skulle väcka stor uppståndelse.

När vi besöker byar på landsbygden gömmer sig kvinnorna i husen eller bakom murarna till gården.

– Det är därför viktigt att ha med kvinnliga soldater även under våra operationer. Utan denna hjälp skulle det vara omöjligt för oss att kommunicera med halva befolkningen.

Monica Larsson arbetar med Mixed Engagement Teams (MET). Det innebär att en skyttegrupp utökas med kvinnliga soldater när sådana inte finns i gruppen. Svenska afghanistanstyrkan, FS 22 har redan efter två veckor engagerat sina MET-team i operationer där uppgiften är att samverka . De har bland annat besökt flickskolor och pratat med kvinnliga lärare ute på landsbygden om hur svenskarnas stöd bäst kommer till nytta.

– Det ger ett värdefullt komplement till den bild vi får av exempelvis byäldstar, kommenterar Monica Larsson.

Dagens shura avslutades med en sammanfattning av varje grupps diskussioner. Överste Anders Löfberg var mycket nöjd med resultatet. Han ser den kvinnliga shuran som ett betydelsefullt redskap för utveckling och hoppas kunna föra ner projektet på lokal nivå i det svensk-finska ansvarsområdet.