Ing 2 anställer Fältarbetsdykare

Dykgruppen vid Ing 2 söker nu dig som är intresserad av att arbeta som fältarbetsdykare.

Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten

Tjänsten är omväxlande och fysiskt krävande, vilket innebär att dykare i Försvarsmakten har tilläggskrav avseende fysik. Dykgruppen löser uppgifter under vatten exempelvis, handha hydraulmaskiner, svetsa och hantera skärutrustning. Tjänsten innebär också landrekognosering med höga krav på grundläggande soldatkunskaper. Uppgifter som exempelvis fordonsförare (tunga och lätta fordon), gruppsjukvårdare med flera ingår också i tjänsten. Du kommer att genomföra dykningar på regelbunden basis samt delta i övningar som omfattar grupp till bataljon.

Stor vikt kommer att läggas vid intervjun som kommer genomföras vid uttagningen.

En dag på jobbet som fältarbetsdykare

Från bataljonsstaben kommer uppgiften att ingenjörbataljonen inom kort ska framrycka från punkt A till punkt B. Det finns fyra alternativa vägar som alla korsas av två vattendrag. Som fältarbetsdykarsoldat är det nu din uppgift att tillsammans med din grupp om sex personer åka ut och rekognoscera för att se vilken väg som är bäst att framrycka på. Över ena vattendraget finns redan en bro, men över det andra måste ingenjörkompaniet bygga en bro. Där undersöker ni strandförhållandena och bottenprofilen för att se om marken behöver förstärkas. Din grupps uppgift är att lämna ett beslutsunderlag till bataljonsstaben. Sedan tar sig hela din grupp dolt över vattendraget för att invänta ingenjörkompaniet...

Huvuduppgiften för dig som är fältarbetsdykarsoldat är att rekognoscera så att övriga förband kan komma fram. Du arbetar under ingenjörbataljonen i en liten grupp om sex personer som ofta framrycker helt ensamma. Utifrån en karta och information om antal, storlek och vikt på de fordon som ska framrycka efter er sammanställer ni ett beslutsunderlag.

I arbetet ingår att undersöka vägpartier för att se vilka möjliga vägar som finns, vilken väg som är bäst samt för att se om hinder behöver röjas eller om broar behöver byggas. Om någon väg korsas av ett vattendrag får du dyka med dykutrustning för att undersöka bottenprofilen – se om det finns hinder som stenar, stockar eller grund under vattnet som kan behöva sprängas eller tas bort på annat sätt. Du kan få arbeta ner till 40 meters djup. Du undersöker även strandförhållandena för att se om det går att ta sig i och upp ur vattnet med simmande fordon eller för att se om stranden behöver förstärkas. En annan uppgift kan vara att undersöka och förbereda en hamn för landstigning.

Utrustningen du bär är omfattande och tung. Beroende på hur terrängen ser ut där ni ska rekognoscera kan det hända att du måste bära den till fots. Förutom dykarutrustningen och övrig personlig utrustning handlar det om kikare, datorer och instrument som tar ut GPS-positioner och räknar ut strömhastighet. Om ni måste röja hinder eller utföra större arbeten under vatten kan dessutom hydraul-verktyg, svetsar och skärutrustning, sågar och borrar behövas.

Den fysiska ansträngningen är hög både på grund av utrustningen du bär och på dina dykuppgifter. Du behöver dessutom ha en stor dos självdisciplin. Direkt när du kommer hem efter att ha tillbringat en lång, kall vinterdag i skog och dyigt vatten måste du ta hand om din dykutrustning. Viktiga delar som regulator och andningsventiler måste genast göras rena för att fungera som de ska nästa gång.

Är detta något för dig? Om svaret är ja söker du tjänsten här.