I strid, återkommer

Ledningsträningsövning för 72:a mekaniserade bataljonens stab. Officerare och soldater tränar kontinuerligt. Men ibland kan man inte ta ut alla på övning. Denna vecka är reservofficerare, som har officersyrket vid sidan av sin civila karriär, inkallade för att tränas i sina respektive befattningar.

Planering med traditionella hjälpmedel. Foto: Niklas Falk/Försvarsmakten
Hjälm på. Arbetsmiljön för det ledande laget.
Hjälm på. Arbetsmiljön för det ledande laget. Foto: Niklas Falk/Försvarsmakten
Trångt om saligheten.
Trångt om saligheten. Foto: Niklas Falk/Försvarsmakten
Hjälm på. Arbetsmiljön för det ledande laget. Foto: Niklas Falk/Försvarsmakten
Trångt om saligheten. Foto: Niklas Falk/Försvarsmakten

För att skapa realistiska tidsförhållanden och öva alla funktioner på bataljonen kan man använda sig av Ledningsträningsanläggningen i Skövde.

Anläggningen simulerar förbandens rörelser, skapar egna friktioner, och gör det möjligt att träna i en miljö ganska nära verkligheten. Verkligheten är representerad genom att bataljonen tagit med sig sina ordinarie chefer och att de tränar tillsammans med staben.

Radio, telefoni och data. Allt vävs samman och skickas runt i anläggningen. Datorstödet ger spårbarhet; vem sa vad? Vem skickade meddelandet, blev det skickat, kom det fram till rätt person? Spårbarheten ger möjligheter till kvalitativ utvärdering.

Lektionssalsmiljö för vissa och repliker av våra stridsfordon för andra. Under dessa förhållanden tränar man och nöter in reglementerade uttryck och metoder för att leda förband.

Alla typer av rörliga bataljoner i Försvarsmakten finns spelbara i den datorsimulerade värld man kliver in i. Spelhålan är ett kontorslandskap liknande det man kan hitta hos dem som sysslar mycket med LAN-spel. Själva datorspelet kommer knappast att imponera på den som brukar spela ”Call of Duty” eller några av de andra spelen som är populära just nu. Spelet är baserat på en kartdatabas över Sverige och bygger inte på att jag som soldat gör grejer. Spelet är byggt för att generera problem eller friktioner som de också kallas för de eller dem som ska fatta beslut.

Och man får inte glömma att varje problem tenderar att förr eller senare bli ett logistikproblem (fritt tolkat efter militärteoretikern von Clausewitz).