”Har blivit mycket sugen på att göra GMU”

”Jag har efter den här dagen blivit mycket sugen på att göra GMU” var ett av alla enkätsvar från besökare när Ing 2 i helgen bjöd in till en besöksdag om utbildning och tjänstgöring i Försvarsmakten. Alla som fyllt 18 år och som var intresserade av ett framtida jobb var välkomna.

Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Olov Olsson från Gamleby provar ett granatgevär.
Olov Olsson från Gamleby provar ett granatgevär. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Soldatutrustning provas med hjälp av kunniga instruktörer.
Soldatutrustning provas med hjälp av kunniga instruktörer. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Möjlighet att få svar på frågor från rekryteringsofficeren fanns också.
Möjlighet att få svar på frågor från rekryteringsofficeren fanns också. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Olov Olsson från Gamleby provar ett granatgevär. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Soldatutrustning provas med hjälp av kunniga instruktörer. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Möjlighet att få svar på frågor från rekryteringsofficeren fanns också. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten

Ett drygt sextiotal personer deltog i besöksdagen som arrangerades på Ing 2, de flesta i åldrarna 18 till 25 år. Besökarna kom från både nära och mera fjärran platser så som Hässleholm, Linköping och Kalmar. Vissa tog sig till Eksjö på egen hand andra använde de gratisbussar som satts in. Under dagen fick besökarna information om Försvarsmakten, Ing 2 och om de utbildningar och tjänstgöringar som finns att erbjuda. Efter lunchen i militärrestaurangen följde av en visning av en kasern med logementboende för de som ännu inte gjort vare sig värnplikt eller grundläggande militär utbildning (GMU). De som varit i Försvarsmakten tidigare fick se hur de nyligen iordningställda personalutrymmena med omklädningsrum och pentryn ser ut på Ing 2.

Eftermiddagen ägnades sedan åt att prova på allt från utrustning till att kunna få svar på individuella frågor om olika tjänstgöringsformer. Soldater och befäl på 214:e ingenjörkompaniet agerade värdar och en livlig aktivitet rådde i och utanför övnings- och vårdhallen där besökarna provade soldatutrustning, vapen och annan materiel. Men de tittade också närmre på fordonsparken och åkte med i fordon och spakade själva en grävmaskin. En genomgång av vilka fysiska krav som ställs och hur träning kan ske på egen hand för att förbereda sig hanns också med.

Philip Fridén och Olov Olsson, båda från Gamleby, var mycket nöjda med dagen och informationen om Försvarsmakten. De är båda 18 år och är intresserade av att göra GMU efter avslutat gymnasium.
– Armén verkar lockande men det gör marinen också, sa de båda innan de skyndade från vapenstationen vidare till att kolla om de klarade de fysiska kraven.