Framåt för rekrytering av GSS/T

Den tredje rekryteringskampanjen på Lv 6 och 62:a luftvärnsbataljonen är nu inne i sin slutfas, och verkar redan bli den bästa av de tre som genomförts. 1535 stycken brev som skickats till tidigare värnpliktiga Lv 6 -soldater har resulterat i 325 personer som nu är intresserade av att teckna interimsavtal som tidvis tjänstgörande soldat, GSS/T.

Många är intresserade av att bli tidvis tjänstgörande soldat vid 62:a luftvärnsbataljonen, det står redan klart efter den senaste rekryteringskampanjen (Arkivbild). Foto: Michael Finta/Försvarsmakten
Vagnchefen Petronella Frank, GSS/T-soldat var med och rekryterade nya kollegor.
Vagnchefen Petronella Frank, GSS/T-soldat var med och rekryterade nya kollegor. Foto: Bo Eriksson
Tommy Sahlén tyckte att de gick lätt att ringa och få positiva svar från tidigare värnpliktiga på Lv 6 och FMTS.
Tommy Sahlén tyckte att de gick lätt att ringa och få positiva svar från tidigare värnpliktiga på Lv 6 och FMTS. Foto: Bo Eriksson
Jonas Hedenlund är mer än nöjd med resultatet av telemarketingprojeket.
Jonas Hedenlund är mer än nöjd med resultatet av telemarketingprojeket. Foto: Bo Eriksson
Vagnchefen Petronella Frank, GSS/T-soldat var med och rekryterade nya kollegor. Foto: Bo Eriksson
Tommy Sahlén tyckte att de gick lätt att ringa och få positiva svar från tidigare värnpliktiga på Lv 6 och FMTS. Foto: Bo Eriksson
Jonas Hedenlund är mer än nöjd med resultatet av telemarketingprojeket. Foto: Bo Eriksson

En knapp månad efter att breven skickats ut bemannades telefonerna av officerare och soldater, både kontinuerligt (GSS/K) och tidvis tjänstgörande (GSS/T). I drygt en vecka jobbade de i skift under dagar, kvällar och helgen tills alla 1535 personer på listan var kontaktade. Resultatet blev att 325 brev med GSS/T-information skickades iväg till blivande GSS/T-soldater.

– Vi tappar nog några av de 325 som sagt sig vara intresserade, men samtidigt hoppas vi att några tänker till på erbjudandet och hör av sig om de ändrat sig och vill vara med oss, säger Jonas Hedenlund, personalchef på 62:a luftvärnsbataljonen med ansvar för rekryteringskampanjen.

Den lyckade kampanjen är indelad i fem faser. Först fick alla ett brev, en intresseväckare och dörröppnare inför kommande telefonsamtal. Fas två var telefonsamtalet från tidigare befäl, nuvarande GSS/T eller GSS/K soldater på Lv 6. Under samtalet intervjuades de uppringda och fick veta mer om villkor, genomförd och planerad verksamhet som soldat på Lv 6 och de fick även tillfälle att ställa frågor om hur det är att vara tidvis tjänstgörande soldat.

325 personer var intresserade av att gå vidare i fas tre, som var att besvara en enkät om sin värnpliktstjänstgöring. Frågorna handlar om tidigare befattning, chef, slutbetyg, eventuell utlandserfarenhet, förarbevis, körkort med mera. De får även redogöra för sina civila utbildningar och jobb samt fysiska status. I fas fyra kommer enkätsvaren att bearbetas. De sökande som uppfyller kraven kommer att gå vidare till fas fem och få en preliminär placering, ett interimsavtal och information om kommande verksamhet under år 2012.

– Många känner igen begreppet GSS/T och vad det innebär, så det har gått relativt lätt att få de intresserade att gå vidare, säger Tommy Sahlén som är fordonsförare och GSS/T-soldat på Lv 6. Många har funderat på att söka som GSS/T men inte kommit vidare, så det krävs att vi tar initiativ och ringer upp för att få dem att gå vidare till en anställning, avslutar Tommy.

Enkätsvaren kommer att ge förbandsledningen bra underlag för att se vilken tjänst de sökande kan lösa direkt i förbandet eller vilken de kan lösa med kompletteringsutbildning.

– Det är viktigt att vi får rätt soldat på rätt plats med rätt kompetens så att stridsgruppen och bataljonen kan leverera efterfrågad effekt, säger Torkel Nordwall, bataljonschef på 62:a luftvärnsbataljonen.
 
De nyrekryterade soldaterna kommer att gå i samma spår som tidigare GSS/T-soldater på 62:a Luftvärnsbataljonen genom att göra krigsförbandskurs (KFK). Under KFK kommer de att introduktions- och kompletteringsutbildas under fyra dagar, och genomföra ett antal teambyggande aktiviteter. Därefter kommer de att genomföra en två eller tre veckor lång krigsförbandsövning, KFÖ.

– Tillvägagångssättet var ett uppskattat och effektivt sätt för den allra första rekryteringsomgången att bli en stridsgrupp och lösa tilldelade uppgifter redan under sin första KFÖ, säger Torkel Nordwall.