Fortsatt utveckling av lufttankningsförmågan

Nu har personal från den styrka som arbetade med lufttankning i insatsen i Libyen under våren och sommaren utvärderat hur insatsen fungerade. Utvärderingen gjorde man under en workshop tillsammans med personal som arbetade med JAS 39 Gripen i samma insats.

Två Gripenplan väntar på att få lufttanka över Libyen. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten
Flygmaskinisten övervakar lufttankningsproceduren.
Flygmaskinisten övervakar lufttankningsproceduren. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten
Flygmaskinisten övervakar lufttankningsproceduren. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten

Förutom att prata om själva insatsen och ta tillvara erfarenheter från den diskuterade man också hur man ska fortsätta att utveckla lufttankningsförmågan. Meningen är att workshopen ska genomföras årligen.

Fram till starten av insatsen i Libyen var den C-130 Hercules som modifierats till tanker klassad som prototyp. Den skulle användas bland annat till att öva JAS 39 Gripens förmåga till lufttankning. Men arbetet gick så pass bra att flygvapeninspektör Anders Silwer beslutade att sätta flygplanet i drift i samband med Libyeninsatsen.

Mats Olsson, som jobbar med planering och övning med Hercules, ser utvecklingen fram till nu som en trestegsraket:
– Vi började med en prototyp, fick Gripen godkänd för tankning och vi blev insatta. Nu måste vi fortsätta vår utveckling och blomma ut.

Nu vill man få en samlad syn på Gripens förmåga till lufttankning, alternativ på hur utvecklingen av lufttankningsförmågan kan ske och få en bild av hur så kallad air-to-air refuelling (AAR) ska koordineras.