Efterlängtat tillskott till sjöstridsflottiljerna

Under högtidliga former i Amiralitetskyrkan i Karlskrona utnämndes idag 48 specialistofficerare till 1:e sergeants grad. Av dessa ska 31 arbeta vid Tredje eller Fjärde Sjöstridsflottiljen.

Hela kursen samlad i Galjonssalen på Marinmuséet i Karlskrona. Foto: Försvarsmakten/Jimmie Adamsson
Chefen för 3.sjöstridsflottiljen, Anders Olovsson, i motten på bilden välkomnar 1:e Sergeanterna till flottiljen.
Chefen för 3.sjöstridsflottiljen, Anders Olovsson, i motten på bilden välkomnar 1:e Sergeanterna till flottiljen. Foto: Försvarsmakten/Jimmie Adamsson
Kommendör Jonas Wikström, i mitten på främre raden, gläds åt 4.sjöstridsflottiljens förstärkning.
Kommendör Jonas Wikström, i mitten på främre raden, gläds åt 4.sjöstridsflottiljens förstärkning. Foto: Försvarsmakten/Jimmie Adamsson
Chefen för 3.sjöstridsflottiljen, Anders Olovsson, i motten på bilden välkomnar 1:e Sergeanterna till flottiljen. Foto: Försvarsmakten/Jimmie Adamsson
Kommendör Jonas Wikström, i mitten på främre raden, gläds åt 4.sjöstridsflottiljens förstärkning. Foto: Försvarsmakten/Jimmie Adamsson

Efter tre terminers studier vid Sjöstridsskolan utnämnde så Marininspektör Jan Thörnqvist kadetterna till 1:e Sergeanter:

– Hjälp mig att driva Försvarsmakten och Marinen framåt, var Marininspektörens uppmaning.

Närmast väntar fortsatta studier inom den egna yrkesgrenen, där de ska bli just specialister. Moderna stridsfartyg är mycket tekniskt avancerade så specialistofficerarna och deras kunskaper är mycket efterlängtade.

Idag utnämndes också sex stycken 1:e Sergeanter vid Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad som också ska arbeta vid någon av Sjöstridsflottiljerna.