Effektivare transporter i Afghanistan

En fungerande logistikkedja är en förutsättning för att stridande förband runtom i det svensk-finska ansvarsområdet ska kunna göra sitt jobb. Nu ska ett nytt arbetssätt se till att de på ett smidigare sätt får det stöd de behöver.

Fordonskonvoj på ringvägen mellan Sheberghan och Mazar-e-Sharif. Foto: Erik Berglund/Försvarsmakten
Nyanlända soldater på Camp Marmal får instruktioner innan avfärd ut i insatsområdet.
Nyanlända soldater på Camp Marmal får instruktioner innan avfärd ut i insatsområdet. Foto: Erik Berglund/Försvarsmakten
Soldater lastar gods på ett dimmigt Camp Marmal.
Soldater lastar gods på ett dimmigt Camp Marmal. Foto: Erik Berglund/Försvarsmakten
Jasin Ulama ger instruktioner innan det är dags att rulla vidare.
Jasin Ulama ger instruktioner innan det är dags att rulla vidare. Foto: Erik Berglund/Försvarsmakten
Nyanlända soldater på Camp Marmal får instruktioner innan avfärd ut i insatsområdet. Foto: Erik Berglund/Försvarsmakten
Soldater lastar gods på ett dimmigt Camp Marmal. Foto: Erik Berglund/Försvarsmakten
Jasin Ulama ger instruktioner innan det är dags att rulla vidare. Foto: Erik Berglund/Försvarsmakten

Konvojen rullar tidigt på morgonen ut från Camp Northern Lights. De tunga lastbilarna som skyddas av bland annat pansarterrängbilar är på väg till den internationella basen Marmal där personal och gods ska lastas för vidare transport till den svenska campen Monitor i staden Sheberghan.

Transporten är den största hittills inom det så kallade push-konceptet. Tidigare har förbanden med egna resurser fått åka och hämta gods och personal på de svenska camperna. Det nya konceptet innebär att transporterna istället går direkt ut till förbanden.

– Det gör förstås det hela betydligt effektivare, rätt förband används till rätt sak, säger Jasin Ulama, chef för stöd- och underhållskompaniet på Camp Northern Lights.

En förutsättning för att det hela ska fungera är transportgruppen. Soldaterna, från Trängregementets transportpluton, är gediget utbildade. Förutom förmåga att köra tung lastbil och transportera farligt gods, bred last och personal i specialcontainer, kan de även köra och bemanna pansarterrängbil 203 (Patria). 

– De kan alltså transportera personal och materiel och samtidigt skydda de flesta transporterna med egna resurser, säger Jasin Ulama.