"De senaste månaderna har det varit lugnt här"

Platsen är byn Guryak i distriktet Chahar Bolak några mil väster om Mazar-e-Sharif. Den senaste tiden har personal ur det svensk-finska PRT:t (Provincial Reconstruction Team) besökt byar i området för att få en bild av säkerhetsläget och bybornas situation.

CIMIC-officeren får information av tolk på väg upp mot skolan i Guryak. Foto: Erik Berglund/Försvarsmakten
Arbetslösheten i byarna är skyhög. Utan vettig sysselsättning finns risk att reintegrerade motståndsmän återigen går över till motståndarsidan
Arbetslösheten i byarna är skyhög. Utan vettig sysselsättning finns risk att reintegrerade motståndsmän återigen går över till motståndarsidan Foto: Erik Berglund/Försvarsmakten
Byns starke män diskuterar med personal från svensk-finska PRT:t
Byns starke män diskuterar med personal från svensk-finska PRT:t Foto: Erik Berglund/Försvarsmakten
Finska soldater på patrull i byn tillsammans med afghanska armén och polisen.
Finska soldater på patrull i byn tillsammans med afghanska armén och polisen. Foto: Erik Berglund/Försvarsmakten
Arbetslösheten i byarna är skyhög. Utan vettig sysselsättning finns risk att reintegrerade motståndsmän återigen går över till motståndarsidan Foto: Erik Berglund/Försvarsmakten
Byns starke män diskuterar med personal från svensk-finska PRT:t Foto: Erik Berglund/Försvarsmakten
Finska soldater på patrull i byn tillsammans med afghanska armén och polisen. Foto: Erik Berglund/Försvarsmakten

Området väster om Mazar-e-Sharif har länge varit högprioriterat av de afghanska säkerhetsstyrkorna (armén och polisen) och Isaf. När soldater från afghanska armén (ANA) och PRT MeS (Mazar-e-Sharif) rullar in i byn på förmiddagen är det lugnt. Byborna möter upp och stämningen är relativt avslappnad. Vissa byar har tidigare varit i princip omöjliga att köra in i utan att råka ut för eldöverfall.

En ökad närvaro i området av Isaf och de afghanska säkerhetsstyrkorna, ett större militärt tryck på motståndsmännens ledarskikt och en lyckad sommaroffensiv är några av orsakerna till det förbättrade säkerhetsläget.

– Det är bra, men som jag ser det står vi vid ett vägskäl. Nu gäller det att befolkningen får se att utvecklingsarbetet kommer igång, att de som valt att stödja regeringen och Isaf också får en chans att försörja sig, säger Teemu, chef för det finska skyttekompaniet på Camp Northern Lights.

Civil militär samverkan (CIMIC) är militärens länk till det civila samhället.  I byn Guryaks slitna skollokaler samlas Isaf-personal och byns ledarskikt för diskussion. Medan Teemu ställer frågor kring säkerhet förhör sig den svenske CIMIC-officeren om tillgången till sjukvård, barnens skolgång och vart byborna vänder sig när de behöver hjälp.

Många barn i byn, både flickor och pojkar, går i skolan. Samtidigt efterfrågar byborna mer hjälp från de afghanska myndigheterna.

Det förbättrade säkerhetsläget har lett till att hjälporganisationer nu lättare kan verka i området väster om Mazar-e-Sharif men hjälpbehovet är stort. CIMIC-teamet identifierar främst behov av snabba konkreta insatser som upprustning av mindre men vitala vägar och byggande av vattenreservoarer. Dessutom kan man lösa behov av ersättning för skador som orsakats av militära fordon.

Det CIMIC-projekt som ligger närmast i tid är byggande av två vattenreservoarer och åtgärder kring skolor i granndistriktet Chimtal.