Workshop inom Route Clearance banar väg

Inom ramen för att ingå i Military Coordination Committee har SWEDEC anordnat en workshop med inbjudna kollegor från Norge, Danmark och Finland samt Försvarets Materielverk, FMV. På agendan stod det erfarenhetsutbyte kring ämnet Route Clearance.

NORDEFCO arbetsgrupp kring Route Clearance samlade inför workshop vid Funktionsenheten på SWEDEC. Foto: Maria Claesson/Försvarsmakten
Danske officeren föredrar kring Danmarks arbetet inom Route Clearance.
Danske officeren föredrar kring Danmarks arbetet inom Route Clearance. Foto: Maria Claesson/Försvarsmakten
De norska officerarna inom arbetsgruppen lyssnar till vad danskarna har kommit fram till i sitt arbete.
De norska officerarna inom arbetsgruppen lyssnar till vad danskarna har kommit fram till i sitt arbete. Foto: Maria Claesson/Försvarsmakten
Finske officeren i samspråk med FMV personal inom arbetsgruppen.
Finske officeren i samspråk med FMV personal inom arbetsgruppen. Foto: Maria Claesson/Försvarsmakten
Danske officeren föredrar kring Danmarks arbetet inom Route Clearance. Foto: Maria Claesson/Försvarsmakten
De norska officerarna inom arbetsgruppen lyssnar till vad danskarna har kommit fram till i sitt arbete. Foto: Maria Claesson/Försvarsmakten
Finske officeren i samspråk med FMV personal inom arbetsgruppen. Foto: Maria Claesson/Försvarsmakten

Representanterna för de olika ländernas försvarsmakter redovisade bland annat olika materielförsök som genomförts syftande till att få fram tekniker för att upptäcka och oskadliggöra hot i form av minor och IED placerade i vägbanan.

Mycket att vinna

Mötet konstaterade att inga direkta dubbelarbeten pågår vilket gör att alla kan vinna på ett fortsatt samarbete med en arbetsuppdelning för att snabbare och effektivare kunna testa och värdera olika möjliga tekniska lösningar. Exempelvis Danmark har operativa erfarenheter av SPARK II systemet (en typ av lättare minvält) medan Sverige har genomfört tester och utvärderingar av en fordonsburen markradar (VMGPR).

Vidare kan även ömsesidiga samarbeten initieras och leda till fördjupat materielsamarbete i exempelvis områden där i huvudsak två av länderna har intressen och aktiviteter.

Åter i vår

Gruppen som nu är etablerad kommer att mötas igen inom ett halvår i samband med att SWEDEC genomför nya tester i Eksjö.