”Vi gör insatsen tillsammans”

Budskapet till de anhöriga var tydligt. En insats är en påfrestning både för soldaterna i insatsområdet och för de anhöriga hemma i Sverige. – Det är viktigt att allt där hemma är löst när man åker iväg, säger överste Anders Löfberg, chef FS 22.

Anhörigdagen den 29 oktober på Livgardet utanför Stockholm var den sista innan FS 22 i slutet av november avlöser FS 21 i norra Afghanistan. Fyra månaders insatsträning börjar lida mot sitt slut och färdigheterna ska snart prövas i den hårda verkligheten. Något de flesta soldaterna välkomnar men som såklart sätter det hela på sin spets. Det är snart dags att åka.

Knappt två tusen personer inklusive soldater hade samlats i höstsolen för att få information om insatsen, möjlighet att träffa sin soldats kamrater och chefer samt få pröva och känna på en del av utrustningen som används i Afghanistan. 

På plats fanns även anhörigorganisationerna Invidzonen och Svenska soldathemsförbundet samt anhörigsamordnare från förbanden.

Nästa år, veckorna 2 och 16, kommer anhörigträffar hållas på Karlbergs slott i Stockholm, F 21 i Luleå, FMTS i Halmstad och på K 3 i Karlsborg.