Validering före insats

Det skarpa läge som råder idag vid internationell tjänst ställer höga krav på validering av personal före insats. Chefen för Utbildningsenheten vid Swedec sammanfattar några av de viktigaste egenskaperna hos en CMD-grupp med förmåga till

– Tempoväxling och förtänksamhet!

Begreppet validering betyder i det här sammanhanget att från Swedec utsedd personal vid Utbildningsenheten följer och prövar en CMD-grupp som inom kort ska åka på insats i Afghanistan.

Som kompetenscentrum för ammunitions- och minröjning i Sverige har Swedec ansvar för validering av all personal som ska tjänstgöra internationellt inom sakområdet EOD.

Förberedelser

Lärarna från Swedec som arbetar med validering jobbar i team. När ett team övervakar övningsmoment som pågår förbereder de andra lärarna nästa moment. Vid en så kallad dukning av moment letar personalen reda på lämplig plats att utföra övningen på. Här placeras ammuntitonseffekter ut exempelvis i en jordkällare eller bunker på ett övnings- och skjutfält. Chefer från Swedec, som var ute i verksamheten under valideringsövning i Skillingaryd, fick se hur CMD-grupp löste röjning av landningsplats för helikopter. En uppgift som är vanligt förekommande vid militära insatser i krigsdrabbat område.

Realistiskt

För att göra övningen så verklighetstrogen som möjligt förekommer det förändring av order mitt under pågående övningsmoment. Gruppchefen ges besked att avbryta pågående uppdrag och lösa uppkommen och högre prioriterad verksamhet. Det är tuffa arbetspass och koncentrationen måste vara på topp. Det gäller inte bara de som valideras utan Swedec personal är hela tiden med och övervakar under momenten.

Värdering

Det blir många långa pass med mycket väntan. De ansvariga lärarna diskuterar lösningarna av CMD-gruppens övningsmoment sig i mellan. Gruppens val av metoder och lösningar värderas av lärarna. 

Reflektion

Vid tillfällen då Swedec personal är engagerad i validering sker också en utvärdering av det egna arbetet efteråt. Reflektion är ett bra sätt för personalen att utvecklas och bäddar för att rätt saker med hög kvalité lyfts vid kommande valideringar.