Uppdrag vid internationellt toppmöte

Tisdagen 15 november och onsdagen 16 november samlades försvarsministrar och representanter från 13 länder i Örebro för att diskutera gemensamma säkerhetsfrågor och ökat samarbete på försvarsområdet.

Tio soldater från Örebro-Värmlandsgruppen vid ministermötet i Örebro. Foto: Marie Wilhelmsson/Försvarsmakten
Toppmötet hölls på Örebro slott.
Toppmötet hölls på Örebro slott. Foto: Marie Wilhelmsson/Försvarsmakten
Toppmötet hölls på Örebro slott. Foto: Marie Wilhelmsson/Försvarsmakten

Tio soldater med två hundar från Örebro-Värmlandsgruppen fanns på plats när försvarsministrarna träffades under två dagar på Örebro slott.

Sverige är för närvarande ordförande i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco och var därför värd för tre olika möten. Det var ett nordiskt försvarsministermöte, ett nordisk-baltiskt möte och ett möte med den så kallade Northern Group, där de flesta länder i norra Europa med östersjö- eller nordsjö- och atlantkust ingår. Även USA deltog vid möten inom ramen för det nordisk-baltiska samarbetet. Sveriges försvarsminister Sten Tolgfors var värd och fick visa upp sin hemstad för sina utländska kollegor.

Vid mötena diskuterade ministrarna hur försvaren i de nordiska länderna kan effektiviseras, det nordiska samarbetet i Afghanistan, möjligheterna att gemensamt använda och dela på de nordiska resurserna samt möjligheterna att utveckla samarbetet mellan Norden och Baltikum. Dessutom diskuterade man säkerhetsutmaningar i anknytning till bland annat cyberförsvaret.

Vid ett möte med USA:s vice försvarsminister och försvarsministrar från de baltiska länderna diskuterade man säkerhetssituationen i Europa, Norden, Baltikum, USA samt Northern Group. Temat var säkerhets- och försvarspolitisk utveckling i ett tioårsperspektiv.