Sverige kan byta hemliga uppgifter med Slovenien

Sverige och Slovenien har ingått ett så kallat säkerhetsskyddsavtal som gör det möjligt för länderna att delge varandra hemliga uppgifter.– I det internationella samarbetet inom Strategic Airlift Capability behöver deltagarländerna ibland utbyta information som är hemlig och för det krävs ett avtal, säger Helena Rozi vid MUST Säkerhetskontor.

Säkerhetsskyddsavtalet mellan Sverige och Slovenien signerades av Helena Rietz, ställföreträdande chef på MUST och Milan Tarman, chef för Slovenska NSA. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Strategic Airlift Capability (SAC) är ett samarbete mellan tolv nationer som gemensamt köpt in och bemannar tre transportflygplan av typen C-17. Syftet är att skapa militär och humanitär transportkapacitet. Slovenien var det enda landet inom samarbetet som Sverige saknade säkerhetsskyddsavtal med.

Onsdagen den 16 november hölls signeringen vid Försvarsmaktens högkvarter. Ambassadör Helena Rietz, ställföreträdande chef på MUST och Milan Tarman, chef för Slovenska NSA (National Security Authority) undertecknade avtalet å sina respektive regeringars vägnar. Avtalet beräknas träda i kraft under 2012.

– Besöket gick mycket bra och slovenerna har inbjudit Sverige till Ljubljana för förhandling av ett signalskyddsavtal under nästa år, säger Helena Rozi som ansvarade för planering och genomförande av signeringen.