Svenskar utvecklar KFOR:s samverkansteam

I takt med att Kosovos säkerhetsläge utvecklas i en positiv riktning blir samverkansteamen, LMT (Liaison Monitoring Team) och dess ledning en än mer viktigare resurs inom KFOR. När antalet soldater minskar i insatsen får LMT överta allt mer av kontakterna med myndigheter och organisationer på lokal nivå.

"Alla möten med många olika människor gör samverkansarbetet till det kanske mest spännande och utmanande du kan göra i KFOR:s insats", säger Thomas Grevholm. Foto: KS 24, Försvarsmakten

KFOR och Nato ställer stora krav på teamen och dess ledning (JRD, Joint Regional Detachment). Sverige är idag ansvarig för att bemanna två av samverkansteamen och har också huvudansvaret för ledningen av JRD-center som är lokaliserat på Camp Film City i Pristina.

Utöver dessa enheter bemannar den svenska kontingenten också befattningar på KFOR:s Högkvarter och då bland annat vid JEC – Joint Effect Coordination och LMT CC – Liaison Monitoring Team Coordination Cell. Denna sektion följer upp samverkansarbetet i hela Kosovo och är också ansvariga för att vidareutbilda samverkanspersonalen på plats i insatsområdet. Varje månad genomförs bland annat en så kallad "In Theatre Training" (ITT) för nyanlända team. Utbildningen omfattar allt från rutiner i det dagliga arbetet, till praktiska övningsmoment med scenarion från rådande läge. Vissa samverkansteam har en gedigen träning och erfarenhet med sig från sina respektive nationella förberedelser för insats. Utbildningen på plats syftar till att utveckla samverkanspersonalen. Men lika viktigt är det att tydliggöra vilka krav som ställs i det viktiga samverkansarbetet.

Thomas Grevholm är koordineringsofficer vid JEC och har precis genomfört två dagars träning med ett 70-tal nyanlända som ska ingå i flertalet samverkansteam.

– Det är värdefullt för de nya teamen att under en dag få kunskap om det absolut senaste läget i insatsområdet. Vi varvar också teori med samverkansarbete i praktiken, allt i mening att de ska utföra sitt dagliga samverkansarbete så bra som möjligt, säger Thomas Grevholm.

Som bonuseffekt får de under utbildningsdagen också träffa olika nationers samverkansteam som verkar i flera kommuner i hela Kosovo. Idag finns det totalt 31 samverkansteam och 5 regionala ledningsstaber i KFOR.

– Att möta borgmästare, lokala religiösa ledare, lärare och många, många fler gör samverkansarbetet till det kanske mest spännande och utmanande du kan göra i KFOR:s insats, säger Thomas Grevholm.

Den senaste tidens händelseutveckling och oroligheter i norra Kosovo har visat hur viktigt det är med täta kontakter och bra relationer. Detta i syfte att nå ut med information och skapa förutsättningar för samtal mellan olika aktörer.

– Det är i dessa situationer alla LMT kommer till sin rätt genom att vara nära folket med dagliga kontakter och god förståelse för det som händer, avslutar Thomas Grevholm.