Svenska flygbasjägare på internationell räddningsövning

Under två veckor i oktober deltog flygbasjägarna från Blekinge flygflottilj, F 17 i världens största övning i så kallad Personnel Recovery. Övningen som heter Angel Thunder genomfördes i Arizona, USA.

Svenska flygbasjägare och amerikanska fallskärmshoppare inför uppdrag. Foto: Niclas Foleby/Försvarsmakten
Direkt efter urlastning från helikopter.
Direkt efter urlastning från helikopter. Foto: Niclas Foleby/Försvarsmakten
Svenskarna på ett av många uppdrag under övningen.
Svenskarna på ett av många uppdrag under övningen. Foto: Niclas Foleby/Försvarsmakten
Direkt efter urlastning från helikopter. Foto: Niclas Foleby/Försvarsmakten
Svenskarna på ett av många uppdrag under övningen. Foto: Niclas Foleby/Försvarsmakten

Övningen Angel Thunder är en valideringsövning där färdigutbildade flygvapenförband prövas i planering och genomförande av så kallad Combat Search And Rescue, CSAR. Totalt var de tcirka 1400 personer från åtta nationer som deltog i övningen, de svenska flygbasjägarna deltog med 19 personer och tre hundar. De nationer förutom Sverige som deltog var Kanada, Singapore, Nederländerna, Danmark, Franrike. USA och Australien.

Övningsområdet var ungefär lika stort som halva Frankrike och det producerades cirka 900 flygtimmar under de två veckor som övningen pågick.

Deltagande enheter var bland annat USA:s Guardian Angel koncept med så kallade Pararescue jumpers, PJ:s, fallskärmsräddningteam. Amerikanska HH-60 Pavehawk helikoptrar, HC-130 flygplan för lufttankning och luftlandsättning samt det amerikanska flygplanet A-10 som är USA:s första flygplan som är specialdesignat för flygunderstöd till marktrupper.

Singapore deltog även med ett antal CH-47 Chinook helikoptrar för trupptransport som användes frekvent av oss från Sverige.

Interoperabilitet

Under övningen genomfördes cirka sex uppdrag per dag, där enheter ur räddningsinsatsstyrkan sattes samman för varje uppdrag. Det pågick oftast flera uppdrag samtidigt, som leddes från ett så kallat Rescue Operation Center. Planeringen genomfördes bitvis i ett högt tempo. Övningen har framförallt prövat vår förmåga till interoperabilitet och att insatsplanera uppdrag inom ramen för luftoperationer.

Krävande

Förbandet har genomförde i snitt ett uppdrag per dag, där man hade mixat förmågor ur flera olika förband. Miljön har varit krävande med hög höjd, varmt ökenklimat och giftiga djur. Intresset var stort för hur vi med hjälp av hundar kunde lokalisera nödställda, vi har dragit värdefulla lärdomar avseende hundtjänst i denna typ av miljö.

Övningen har visat att de svenska flygbasjägarna kan genomföra undsättningsuppdrag i en krävande miljö och varierande hotnivåer tillsammans med andra nationer.


Vi har på flygbasjägarnas blogg dokumenterat och beskrivit övningen, dag för dag och uppdrag för uppdrag.

http://blogg.forsvarsmakten.se/flygbasjagarna/