Stridsträning i datorn – ett annat sätt att öva

Att ha kul tillsammans och testa nya saker är en del av vardagen på Livgardets 7:e bataljon och under den pågående gruppchefsskolan provar gruppcheferna strid i datormiljö.– Det är ett bra komplement till att öva i skogen. Det har både för- och nackdelar, säger gruppchefen Oskar Ingemansson, 21 år.

Oskar Ingemansson och hans kamrater övar ordergivning, taktik och ledarskap ett par dagar i datasalen under den två veckor långa gruppchefskolan. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Spelet som används, Virtual Battle Space 2 (VBS2), är specialgjort för militär träning och används bland annat av USA:s militär och av Markstridsskolan.
Spelet som används, Virtual Battle Space 2 (VBS2), är specialgjort för militär träning och används bland annat av USA:s militär och av Markstridsskolan. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Gruppen går igenom plutonchefens order innan spelet startar.
Gruppen går igenom plutonchefens order innan spelet startar. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
I spelet kan man välja att spela via nätverk eller att gå igenom händelser på storskärm inför grupp. Det går även att öva indirekt eld med storgrupp.
I spelet kan man välja att spela via nätverk eller att gå igenom händelser på storskärm inför grupp. Det går även att öva indirekt eld med storgrupp. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Spelet som används, Virtual Battle Space 2 (VBS2), är specialgjort för militär träning och används bland annat av USA:s militär och av Markstridsskolan. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Gruppen går igenom plutonchefens order innan spelet startar. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
I spelet kan man välja att spela via nätverk eller att gå igenom händelser på storskärm inför grupp. Det går även att öva indirekt eld med storgrupp. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Under övningarna, som pågår i två dagar, sitter gruppcheferna i en lektionssal där datorer är sammankopplade i ett nätverk. Alla deltar i en virtuell spelmiljö där de kan förflytta sig i fordon eller till fots, bekämpa motståndare och kommunicera med varandra eller med civila.
– Vi övar mest orderträning, men även taktik och ledarskap. Jag ger en order på plutonchefnivå eller kompanichefnivå som gruppcheferna bryter ned till sin grupp. Ibland låter jag gruppcheferna öva på att vara plutonchefer, säger ställföreträdande kompanichef Henrik Nordén.

Viktigt med utvärdering

Längst bak i salen sitter en övningsledning som övervakar hur gruppcheferna löser uppgifterna i spelet. På sina datorer ser övningsledarna hur soldaterna förflyttar sig i förhållande till motståndaren, hur vapen avfyras och hur kommunikationen fungerar. Övningsledarna kan pausa spelet och spola fram och tillbaka mellan olika händelser vid utvärdering. Händelser kan även analyseras med hela gruppen på en bioduk längst fram i lektionssalen.
– Fördelen med spelet är att vi kan öva avancerade moment med ett stort antal motståndare, många fordon och indirekt eld över stora ytor. Det hade krävt mycket planering och inneburit stora kostnader och personalresurser i vanliga fall, säger Henrik Norden.
– Nackdelen med spelet är att man förlorar sitt panoramaseende på en bildskärm. Det kan vara svårt att orientera i terrängen och se vart angränsande grupper befinner sig.

Inte som vanliga krigsspel

Gruppchefen Oskar Ingemansson har själv spelat krigsspel på datorn när han var yngre, men nu har han slutat.
– Att spela här är inte samma sak som att spela hemma. När vi spelar här måste vi tänka på hela plutonen och göra det som är bäst för alla. Man kan inte bara tänka på sitt eget bästa, säger han.
Oskar tycker att spelet är ett bra verktyg för utvärdering men han tror inte att spelet kan ersätta verkligheten och den känsla som uppstår när soldater agerar i vått och torrt under pressade tidsförhållanden.
– Det finns flera begränsningar i spelet och det ersätter inte en riktig övning där man bär tung utrustning. Men jag kan tänka mig att spela någon gång i månaden. Det är bra att kunna se vad man gör fel så att man kan förbättras, säger han.