Smålandspolitiker besökte Eksjö garnison

Nio riksdagsledamöter från Jönköpings och Kronobergs län besökte i veckan Eksjö garnison. De var inbjudna av Ing 2 och SWEDEC för att få information om verksamheten i garnisonen. Representanter för Eksjö kommun fanns också med under besöket.

Riksdagsledamoten Helena Bouveng (m) provar en minsökare under besöket i Eksjö. Foto: Maria Claesson/SWEDEC/Försvarsmakten
Att prova soldatutrustning var något som riksdagsledamot Emma Carlsson Löfdahl (fp) gärna gjorde.
Att prova soldatutrustning var något som riksdagsledamot Emma Carlsson Löfdahl (fp) gärna gjorde. Foto: Louise Sparr/Ing 2/Försvarsmakten
Att prova soldatutrustning var något som riksdagsledamot Emma Carlsson Löfdahl (fp) gärna gjorde. Foto: Louise Sparr/Ing 2/Försvarsmakten

Samtliga förtroendevalda riksdagsledamöter från Småland var inbjudna till garnisonen och nio av dem hade möjlighet att delta. De var inbjudna för att få information om bland annat Försvarsmaktens personalförsörjningssystem ur ett regionalt perspektiv och för att få kunskap om fältarbetsfunktionens nationella och internationella uppgifter.

Dagen inleddes med en presentation av hur Ing 2 jobbar med införandet av personalförsörjningssystemet. Det var regementschefen och de tre bataljonscheferna som stod för denna information. Bland annat beskrevs hur tillväxten av antalet soldater ska ske i ingenjörbataljonerna och hur rekryteringsläget ser ut för tillfället. Hemvärnsbataljonschefen beskrev bland annat hur utbildningen av hemvärnsoldaterna går till och hur bataljonens stöd till samhället fungerar.

Intresse för soldaternas syn på Försvarsmaktens som arbetsgivare

Under cirka en timme träffade sedan besökarna soldater ur 214. ingenjörkompaniet och Ammunitionsröjningskompaniet på Ing 2. De besökande politikerna var mycket intresserade av soldaternas arbetssituation och deras syn på arbetsgivaren Försvarsmakten. Avtals-, utbildnings- och boendefrågor diskuterades bland annat. Det gavs också möjlighet att närmre studera soldaternas personliga utrustning och se de personalutrymmen som är iordningsställda för de kontinuerligt anställda soldaterna.

På eftermiddagen besökets ammunitionsröjningshallen belägen ett stenkast från garnisonsområdet. Här informerade personal från SWEDEC om utveckling, utbildning samt insatser och operativt stöd inom ammunitions- och minröjningsområdet både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Besöket avslutades sedan med en summering där bland annat kommunalrådet i Eksjö, Lennart Bogren (c), beskrev hur kommunen jobbar med frågan om bostäder för soldater.

– Det är mycket viktigt för oss i den beslutsfattande församlingen att komma ut på det här sättet och kunna studera verkligheten på nära håll, sa riksdagsledamot Helena Bouveng (m) bland annat när hon tackade för besöket å deltagarnas vägnar.