Skarpt inslag i spaningsplutonens vardag

Soldaterna kommer gående längs den grusiga vägen. Regnet hänger över dem men för tillfället är det uppehåll. Längst fram går gruppchefen, plötsligt ser han en fiende som dyker upp. Nu går det snabbt. Två av soldaterna börjar skjuta mot motståndaren, gruppen drar sig bakåt och en rökhandgranat flyger över huvudet på dem. Gruppen är från spaningsplutonen som utbildar sig i gruppstrid.

Kontakt! Soldaterna reagerar instinktivt efter vad de lärt sig och anfaller målet. Foto: Jonas Hellstedt/Försvarsmakten
Spaningsplutonen utvärderar övningen och fyller på med ammunition för nästa genomkörare.
Spaningsplutonen utvärderar övningen och fyller på med ammunition för nästa genomkörare. Foto: Jonas Hellstedt/Försvarsmakten
Spaningsplutonen utvärderar övningen och fyller på med ammunition för nästa genomkörare. Foto: Jonas Hellstedt/Försvarsmakten

Det är spaningsplutonen från en av Skaraborgs regementes mekaniserade bataljoner som genomför utbildning i gruppstrid med skarp ammunition på Kråks skjutfält.  Gruppen är sammansatt av en specialistofficer som är gruppchef samt sex anställda soldater. I plutonen finns två grupper men i nuläget är det bara en av dessa som utbildas då den andra är tränas för uppdrag i Afghanistan.

För att göra övningsmomenten så realistiska som möjligt har man övningar med motståndare som reagerar på plutonens sätt att lösa uppgiften. Denna vecka är plutonens sista med gruppstrid och de har gått från att utbildats på hur man grupperar sig i strid till de mer tillämpade övningar som nu genomförs.

Gör om – gör rätt

Efteråt samlas soldaterna på skjutplatsen för att fylla upp med ammunition och utvärdera genomförandet av övningen. Soldaterna får själva chansen att kommentera vad de tyckte gick bra eller vad som måste förbättras.

Denna gång tog de upp behovet av att repetera kommandon inom gruppen. Övningen utvärderas även av de befäl som varit med och observerat. När utvärderingen är klar så görs övningen om ännu en gång för att få så bra resultat som möjligt.

De trotsar regn och mörker

När mörkret faller så utrustar sig soldaterna med bildförstärkare och signalpistoler med lysammunition. Ammunitionen kan lysa upp ett område på 150 meter i diameter men det soldaterna övar på nu är att ta sig fram tyst och obemärkt i terrängen. Ovanan med bildförstärkarna medför tyvärr att gruppen låter lite som en hel elefanthjord när de klampar fram mot sitt mål. De beslutar sig för att lägga sig i eldställningar och vänta in fienden istället. När de upptäcker fiendestyrkan så åker de första ljusen upp i himlen och den mörka natten blir till dag. Soldaterna börjar skjuta och regnet faller igen.