Projekt för förbättrad vård i internationell tjänst

Vid afghanistanstyrkan FS22:s slutträning på Livgardet deltog personal från Försvarsmedicincentrum för att se till att styrkan fick öva på att ta hand om skadade i övningens olika moment. Man följde också upp vidtagna åtgärder och såg till att ledning på skadeplats och i staben fungerade under momenten. Under en förmiddag genomfördes en studie i ledning på skadeplats.

Från vänster Petter Jakobsson, Fredrik Bäckström, Anders Jonsson samt Daniel Hammarklev. Foto: Gunnar Hafvenstein

De sista övningarna är nu avslutade och hälso- och sjukvårdspersonalen ska snart ge sig iväg till Afghanistan. En av erfarenheterna som kan dras efter slutträningen är att utbildningen bör fokusera mer på ledning på skadeplats. För att kunna förbättra detta ska Försvarsmakten införa så kallad Military-MIMMS. Det är ett brittiskt koncept för att träna sjukvårdspersonal i att på ett systematiskt och strukturerat sätt hantera allvarliga händelser. Utbildningen och systemet är idag accepterad som Nato-standard och ges som kurs vid Försvarsmedicincentrum.

Försvarsmedicincentrum har olika kontaktytor och samarbetspartners för att driva den militärmedicinska utvecklingen framåt. Docent Anders Jonsson, som arbetar på ledningsavdelningen vid Försvarsmedicincentrum, använde afghanistanstyrkan FS22:s slutträning som underlag för ett studieprojekt. Det handlar om sjukvårdsorganisation i internationell tjänst och innebär en analys av Försvarsmaktens sjukvårdsorganisations kapacitet. Fredrik Bäckström, tjänstledig officer och AT-läkare med doktorandanställning vid Försvarshögskolan, driver nu detta projekt med stöd av medicinstuderande Petter Jakobsson.

– Projektet kommer att beröra både direkta fysiska skador som kan drabba dagens soldater, men även ledning, ledarskap och organisation kommer att analyseras. Arbetet har ambitionen att beskriva Försvarsmaktens hälso- och sjukvård från skadeögonblicket till eftervård och rehabilitering. Det kommer att genomföras på Katastrofmedicinskt centrum vid Linköpings Universitet med finansiering av Försvarsmakten via Försvarshögskolan i Stockholm, säger Anders Jonsson

Under slutträningen deltog även sjukvårdspersonal från sjukvårdsgruppen Operational Mentoring Liason Team i studierprojektet under en förmiddag. De genomförde två moment som omfattande ledning samt vård på skadeplats med hjälp av Battle Emergo Train System (BETS), under ledning av Fredrik Bäckström. BETS har sitt ursprung i Emergo Train System och är ett pedagogiskt simuleringsverktyg för övning och utbildning i katastrofmedicin.