Nu är utbildningen i gång

De två första av totalt sex ingenjörbandvagnar är sedan drygt en vecka på plats på Ing 2 i Eksjö. Utbildningen är i full gång och först handlar det om så kallad leverantörsutbildning, de företag som tillverkat vagnarna utbildar den personal som sedan ska ingå i besättningarna.

Ingenjörbandvagn med utfälld grävarm. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Andreas Eriksson är mycket nöjd med att ingenjörbandvagnen är på plats i Eksjö.
Andreas Eriksson är mycket nöjd med att ingenjörbandvagnen är på plats i Eksjö. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten
Andreas Eriksson är mycket nöjd med att ingenjörbandvagnen är på plats i Eksjö. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2/Försvarsmakten

Efter ett noggrant planerat schema ska nu ingenjörbandvagnarna föras in i ingenjörförbandens organisation. Det handlar bland annat om utbildning av personal och om så kallad verifiering och validering. De företag som samarbetat om tillverkningen av vagnarna finns på plats i Eksjö och lär nu de blivande cheferna alla finesser med fordonen. Kontroller ska också göras så att vagnarnas status överensstämmer med de krav som Försvarsmakten ställt på funktion och prestanda.

Plutonchefen för en av de två plutoner där ingenjörbandvagnen ingår, Andreas Eriksson, är tillsammans med sina båda gruppchefer några av dem som utbildas.
– Äntligen är de här och det här är på riktigt, är Andreas kommentar till att han nu får möjlighet att lära sig allt om det fordon som han kommer att föra befälet över.

Ingenjörbandvagnarna kommer att vara operativa efter sommaren 2012 och har en mängd olika funktioner. Med hjälp av dem kan fältarbeten utföras i en miljö med hög hotbild där personalen är skyddad. Vagnarna kommer att ingå i de båda ingenjörbataljonerna på Ing 2 och ska kunna understödja manöverförbanden i främsta linjen.

Nyanställda

De första soldaterna till vagnarnas besättningar har dessutom precis anställts på Ing 2. Fyra soldater till två besättningar. De kommer nu under den närmsta tiden fram till årsskiftet bland annat att få C-körkorts- och vapenutbildning. Innan de får sin besättningsträning kommer de också att få fortsatt grundläggande befattningsutbildning så att de är så väl förberedda som möjligt för sitt jobb i vagnen.