"Ni har löst uppgiften på ett föredömligt sätt"

Den svenska Afghanistanstyrkan har gjort ett mycket bra arbete, sa försvarsminister Sten Tolgfors när han i veckan besökte Mazar-e-Sharif. Han passade också på att redogöra för hur Sverige kan fortsätta att hjälpa Afghanistan efter 2014 när de utländska stridande förbanden ska ha lämnat landet.

"Jag vet att ni gör skilnad för befolkningen här och att ert sätt att agera vinner respekt både här och hemma" sa försvarsminister Sten Tolgfors när han i veckan träffade afghanistanstyrkan på Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
”Jag är imponerad av er insats” sa försvarsminister Sten Tolgfors i matsalen på Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif.
”Jag är imponerad av er insats” sa försvarsminister Sten Tolgfors i matsalen på Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Förutom soldaterna på Camp Northern Lights besökte också försvarsministern svenska logistikenheten NSE och helikopterenheten SAE som finns på basen Marmal en bit utanför Mazar-e-Sharif.
Förutom soldaterna på Camp Northern Lights besökte också försvarsministern svenska logistikenheten NSE och helikopterenheten SAE som finns på basen Marmal en bit utanför Mazar-e-Sharif. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Försvarsminister Sten Tolgfors samtalade med bland andra chefen för den svenska afghanistanstyrkan Rickard Johansson.
Försvarsminister Sten Tolgfors samtalade med bland andra chefen för den svenska afghanistanstyrkan Rickard Johansson. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
”Jag är imponerad av er insats” sa försvarsminister Sten Tolgfors i matsalen på Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Förutom soldaterna på Camp Northern Lights besökte också försvarsministern svenska logistikenheten NSE och helikopterenheten SAE som finns på basen Marmal en bit utanför Mazar-e-Sharif. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Försvarsminister Sten Tolgfors samtalade med bland andra chefen för den svenska afghanistanstyrkan Rickard Johansson. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten

– Ni har löst uppgiften på ett föredömligt sätt under utmanande förhållanden. Jag är tacksam och imponerad, sa försvarsministern.
– Ert sätt att agera vinner respekt både här och hemma, sa han och redogjorde för en färsk undersökning, Transatlantic Trends, som visar att 48 procent av Sveriges befolkning anser att det svenska styrkebidraget ska bibehållas. Samtidigt anser hälften så många, 23 procent, att Sverige bör ta hem sina soldater.

Om knappt två veckor tar FS 22 över efter FS 21 och de svenska soldaterna har börjat förbereda för hemresan samtidigt som de löser sina ordinarie uppgifter.
– Jag vet att ni alla har varit borta under lång tid från era familjer och från era anhöriga. Jag vet också att ni har gjort en skillnad för befolkningen här, sa Tolgfors.
Hans uttalande får stöd av den senaste statistiken från Isaf , som visar att antalet fientliga attacker var 8 procent färre under perioden januari till september jämfört med samma period förra året. Statistiken gäller hela Afghanistan och visar att trendbrottet kom i maj. Samma trend syns i statistiken från Regional Command North där Sveriges ansvarsområde ingår.

Försvarsministern träffade också den tyske generalen Markus Kneip, chef för Regional Command North, för att diskutera säkerhetsläget och den process som syftar till att afghanerna tar över hela säkerhetsansvaret.

Frågan om vad som händer efter 2014 när afghanerna själva ska ha tagit över säkerhetsansvaret är mycket omdebatterad, inte minst i Afghanistan där ett rådgivande möte i Kabul hölls förra veckan för att diskutera frågan.

När han träffade de svenska soldaterna redogjorde Tolgfors kort för innebörden i propositionen om Afghanistanstyrkans framtid. När FS 24 tar över, ska antalet svenska soldater inom Provincial Reconstruction Team Mazar-e-Sharif vara nere i 400, jämfört med drygt 500 befattningar i dag.

Afghanerna har med tiden tagit på sig allt större säkerhetsansvar och i framtiden ska de utländska styrkor som finns kvar i landet enbart ha en stödjande funktion. Tolgfors sa att en möjlighet är att Sverige, i samarbete med andra nordiska länder, hjälper till att utbilda afghanska soldater.
– Samarbetet mellan Sverige och Finland fungerar mycket väl både här och på andra håll, sa han och lade till att han gärna ser ett utökat samarbete med andra grannländer.
Tolgfors besökte även den svenska helikopterenheten på Camp Marmal – en viktig resurs för Isaf i norra Afghanistan då sjukvårdshelikoptrarna möjliggör snabb transport av svårt skadade inom den militära sjukvårdskedjan.