"Möjligheternas maskin"

Stridsvagnskompaniet innehåller mer än stridande resurser, här finns ingår även bärgningsbandvagnen, bgbv 120, Arméns starkaste oxe som med sin huvudvinsch kan dra upp till 98 ton.– Det finns alltid något att göra för oss i bärgningsgruppen, med maskinen och utrustningen finns oanade möjligheter, säger Andreas Ahlenius, anställd soldat och bärgningsman.

Bärgningsbandvagn 120, en möjligheternas maskin som bland annat kan bärga en stridsvagn 122 som väger drygt 62 ton. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Bärgningsgruppen på tre man ingår i kompaniets stridstross tillsammans med ledningsvagn 90 och driftstödsgruppens stridsfordon 9040. Med sin 56 ton tunga bgbv 120 kan gruppen utföra en rad uppgifter på kompaniet.
– Vår huvuduppgift är att vi ska kunna bärga en stridsvagn 122 som till exempel kört fast eller drabbats av annat som gör att den inte kan ta sig fram för egen maskin, berättar kapten Anders Möller, bärgningsgruppchef.

Snabbkoppling

Men den välutrustade stridsvagnsbärgaren med sin personal kan också utföra mycket annat.
– Förutom att vi kan dra upp fastkörda stridsvagnar med huvudvinschen finns också stridsbogseringsutrustningen. Med hjälp av den kan man snabbt från förarplats, och utan att personal lämnar bärgaren, koppla fast en stridsvagn och dra iväg den i säkerhet. Men har då två kameror till förfogande så att man kan se exakt var man är när man närmar sig stridsvagnens dragkrok. Dessutom måste det vara gynnsamma markförhållanden, det vill säga relativt plan mark, fortsätter Anders Möller.

Förutom det finns även markförankring som man kan använda som schaktblad och genomföra fältarbeten. Det finns en kran som lyfter vikter på upp till 30 ton.
– Med kranen kan vi till exempel lyfta ur en stridsvagnsmotor vid ett motorbyte i fält. Det går också att lyfta tornet på en stridsvagn, säger Anders Möller.

Kulspruta och rökkastare

För vagnens eget skydd finns en kulspruta modell 58 med dagsikte och bildförstärkare för mörkerstrid samt 15 rökkastare. Med rökkastarna kan man lägga rök framåt och bakåt för att skydda både bärgare och bärgningsobjekt under en bogsering.
– Det här är ett roligt jobb, när vi är ute övar med kompaniet och inte deltar i stridsskjutningar finns det alltid något annat att man kan göra. Vi har mängder av verktyg och utrustning. Det finns till exempel motorsåg, skärutrustning, torrdräkt, vadarbyxor, skruvstäd och mycket annat, det är verkligen en möjligheternas maskin, säger bärgningsmannen Andreas Ahlenius.

– För den som gillar kroppsarbete som jag gör är det här perfekt. Jag gjorde lumpen 2008 på ingenjörkompaniet på I 19 och det här är så nära fältarbetsfunktionen man kan komma om man jobbar i Boden, berättar sergeant Emil Bukowiecki, ställföreträdande bärgningsgruppchef.

– Men givetvis är det bärgningsuppdragen som är de största utmaningarna. Under övning Höstlöv som vi nyligen var med i blev det bärgning först under de två avslutande dagarna av övningen. Det var de två bästa dagarna på övningen, då fick vi visa vad vi går för, avslutar Emil Bukowiecki.