Minister för en dag

Spelet om Gröna havs-regionen har börjat. De studerande på specialistofficersutbildningen vid Militärhögskolan Halmstad har bildat regeringar och bestämmer genom regeringsdeklarationer, förhandlingar och samarbetsavtal hur fem fiktiva länder i regionen ska utvecklas.– Tänk er att allt som kan hända i verkligheten kan hända här, uppmanar Sofia Tuvestad, workshop-ledare från Folk och Försvar som utvecklat spelet i internationella relationer.

Dometos utrikesminister Malin Domeij i intensiva överläggningar med landets försvarsminister. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Gröna havs-regionen – ett fiktivt geografiskt område där länderna Amaso, Bati, Cindro, Dometo och Estigi ingår.
Gröna havs-regionen – ett fiktivt geografiskt område där länderna Amaso, Bati, Cindro, Dometo och Estigi ingår. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Batis utrikesminister Andreas Persson i intensiv diskussion med regeringskollegor om kontroll över Centrum-ön, rebelldemonstrationer med mera.
Batis utrikesminister Andreas Persson i intensiv diskussion med regeringskollegor om kontroll över Centrum-ön, rebelldemonstrationer med mera. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Humanitärt bistånd blev en het fråga under spelet där en givarkonferens genomfördes. (Arkivbild från Afghanistan)
Humanitärt bistånd blev en het fråga under spelet där en givarkonferens genomfördes. (Arkivbild från Afghanistan) Foto: Försvarsmakten/Combat Camera
Gröna havs-regionen – ett fiktivt geografiskt område där länderna Amaso, Bati, Cindro, Dometo och Estigi ingår. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Batis utrikesminister Andreas Persson i intensiv diskussion med regeringskollegor om kontroll över Centrum-ön, rebelldemonstrationer med mera. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Humanitärt bistånd blev en het fråga under spelet där en givarkonferens genomfördes. (Arkivbild från Afghanistan) Foto: Försvarsmakten/Combat Camera

Kan man neka att ta emot bistånd? Kan man ta över ett annat land? Efter några inledande frågor från de nybildade regeringarna tar spelet snabbt fart. Flera terrorattacker inträffar i landet Cindro på grund av etniska konflikter. Militärdiktaturen i rika Bati bestämmer sig för att ta kontrollen över en obebodd ö i internationellt vatten med motivet att skydda växt- och djurliv mot eventuell exploatering av oljefyndigheter. Dometo drabbas av svår torka och hungersnöd. Under fyra timmar brottas regeringarna med många komplexa frågor i de fem länderna med varierande utvecklings- förutsättningar. Många möten och intensiva förhandlingar mellan ministrarna i de olika länderna leder till slut fram till två olika allianser när det gäller försvarssamarbete – allt medan konflikttemperaturen höjs i regionen.

Lärorikt att vara minister

– Det kändes svårt att vara utrikesminister i diktaturen Bati, konstaterar Andreas Persson, blivande militärpolis vid Livgardet. Jag fick påtryckningar från alla håll, men i en diktatur gäller det att hålla det mesta hemligt. Det var ingen lätt stol att sitta på.
Malin Domeij, utrikesminister i det underutvecklade Dometo och blivande flygstridsledare, hade ett helt annat utgångsläge med en befolkning som var i desperat behov av mat:
– Det var jättesvårt att bedöma hur lång tid det tar att utveckla jordbruk, vården och omsorg i landet. Man får också en känsla för hur det fungerar när rikare länder ibland tävlar om att stödja fattigare länder - det är egenintresset som styr även om det utåt sett ska se ut som om man värnar om mänskliga rättigheter.

Säkerhetspolitik och strategi

Folk och Försvars spel ”Minister för en dag” är en del i statsvetenskapsutbildningen för de blivande specialistofficerarna. Innan spelet genomförs har de studerande deltagit i föreläsningar, seminarier och självstudier om bland annat svensk och europeisk säkerhetspolitik, Försvarsmaktens roll i samhället, internationell krishanteringsförmåga och folkrätt. Allt knyts ihop under en fältövning i Bosnien där händelseutvecklingen under krigetstuderas ur både ett ledarskapsperspektiv, ett statsvetenskapligt och ett taktiskt/tekniskt perspektiv.
– Det är en komplex arbetsmiljö som väntar de blivande yrkesofficerarna, säger Fredrik Sandström, ställföreträdande chef för specialistofficersutbildningen vid Militärhögskolan Halmstad. Det är viktigt att de tidigt blir medvetna om att ett litet beslut ute på fältet snabbt kan få konsekvenser på hög nivå i ett konfliktområde.

Värdefull kunskap

– Jag tror att jag kommer att få direkt nytta av den här utbildningen, säger Andreas Persson. Jag har en bättre verklighetsuppfattning nu, och kommer säkert att kunna undvika enkla misstag i kontakter med militärpoliser från andra länder – allt som gör att man kan byta tankebanor är berikande för kommande utlandstjänstgöring!