Mekaniker – en bristvara

Tobias Paulsson och Marcus Rosell är anställda som mekaniker på trosskompaniets underhållspluton. Under en övning av Höstlövs storlek uppstår naturligtvis reparationsbehov så det finns definitivt uppgifter för en mekaniker. – Vi gjorde lumpen 2009-2010 och sökte oss hit för att vi gillar att skruva i Försvarsmaktens materiel och fordon, berättar Tobias Paulsson.

Marcus Rosell och Tobias Paulsson är anställda som mekaniker på I 19 och hoppas få arbeta mer inom sin befattning. ”Att skruva är färskvara” säger Tobias och Marcus. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Tobias Paulsson felsöker en kompressor på en tankcontainer. ”Vi har problem när vi ska fylla den så vi måste få igång det här så fort som möjligt, utan bränsle stannar ju bataljonen”
Tobias Paulsson felsöker en kompressor på en tankcontainer. ”Vi har problem när vi ska fylla den så vi måste få igång det här så fort som möjligt, utan bränsle stannar ju bataljonen” Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Löjtnant Jan Strömbäck, plutonchef i samtal med en kollega.
Löjtnant Jan Strömbäck, plutonchef i samtal med en kollega. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
I ledningscontainern som fungerar som kompaniets stabsplats är det febril verksamhet under övning Höstlöv.
I ledningscontainern som fungerar som kompaniets stabsplats är det febril verksamhet under övning Höstlöv. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Tobias Paulsson felsöker en kompressor på en tankcontainer. ”Vi har problem när vi ska fylla den så vi måste få igång det här så fort som möjligt, utan bränsle stannar ju bataljonen” Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Löjtnant Jan Strömbäck, plutonchef i samtal med en kollega. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
I ledningscontainern som fungerar som kompaniets stabsplats är det febril verksamhet under övning Höstlöv. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Rekryteringen av teknisk personal till regementet fortsätter. Det finns ett flertal befattningar som ännu inte är tillsatta.
– Här på trosskompaniet saknar vi två reservdelsmän, tre stridsfordonsmekaniker och en specialmekaniker inom området el och data, berättar löjtnant Jan Strömbäck, plutonchef på underhållsplutonen.

"För lite skruva"

Mekanikerna Tobias Paulsson och Marcus Rosell har varit anställda sedan november 2010. Tobias är signalmekaniker och Marcus är stridsfordonsmekaniker.
– Vi tycker om att skruva och meka med Försvarsmaktens materiel och fordon så det kändes helt rätt att kunna ha det här som yrke, men det har hittills inte riktigt blivit vad man hade tänkt sig. Vi har inte fått jobba som mekaniker särskilt mycket, det har varit mest soldattjänst med skjutningar och stridsmoment. Men vi hoppas det blir bättre, nu under övningen har vi fått lite mer uppgifter inom vårt område. Vi har också börjat praktisera på Markverkstaden några dagar i veckan och det är bra, berättar Marcus Rosell.
– Vi har fått igång ett litet samarbete med Markverkstad Norr här i Boden så att våra mekaniker ska få mer praktik i sina befattningar, det känns som ett steg i rätt riktning, fyller plutonchefen Jan Strömbäck i.

Vi lär oss hela tiden

Kapten Peter Bergenstråle är under Höstlöv kompaniövningsledare på bland annat underhållsplutonen och har mer än tio års erfarenhet som plutonchef på reparationspluton.
– Att rekrytera, anställa och få till ett bra koncept för att behålla vår nya personalkategori är ju nytt för oss alla i Försvarsmakten, men vi lär oss efterhand. Att utbilda duktiga mekaniker tar oerhört lång tid och stora resurser, säger Peter Bergenstråle.

Välutbildade

– Det är viktigt att vi nu gör allt vi kan för att behålla dem vi lyckats rekrytera, för det här är mycket välutbildade killar. Ta bara Marcus som exempel, han har gått alla kurser på stridsfordon 90 utom den på Luftvärnskanonvagn 90, fortsätter Peter Bergenstråle.
– Jag har gått kurserna på Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad och det har varit mycket bra utbildning, men skruvandet är färskvara, man måste få jobba med det kontinuerligt för att hålla kunskapen vid liv, säger Marcus Rosell.

– Nu ser vi framåt och försöker få till ett bra koncept där arbetet inom befattningen mekaniker, tekniker och reservdelsman i kombination med yrket som soldat blir så bra som möjligt. Utan teknisk personal stannar maskineriet väldigt snabbt, avslutar Peter Bergenstråle.