Många frivilliga under krigsförbandsövning

Tillfälliga soldater från Malmö, Göteborg, Stockholm och från norra Sverige deltar nu på sin första krigsförbandsövning (KFÖ) hos 92:a artilleribataljonen i Boden. Intresset hos de frivilliga soldaterna är högt. Av de dryga 200 som tecknat avsiktsförklaringen har 110 tagit ledigt från jobb och studier för att delta vid bataljonens första KFÖ för tidvis tjänstgörande och reservofficerare.

92:a artilleribataljonens tekniska chef Johan Magnusson förklarar för besökande TV 4 hur det fungerar med tidvis tjänstgörande soldater. Foto: Elisabeth Gustavsson/Försvarsmakten
Martin Hammar berättar att flera gamla värnpliktskamrater hört av sig via facebook och är avundsjuka att de inte kunnat vara med under årets KFÖ.
Martin Hammar berättar att flera gamla värnpliktskamrater hört av sig via facebook och är avundsjuka att de inte kunnat vara med under årets KFÖ. Foto: Elisabeth Gustavsson/Försvarsmakten
Första dagen inleddes med grundläggande soldatkunskaper, här bekantar sig soldaterna med AK5C inför skarpskjutning.
Första dagen inleddes med grundläggande soldatkunskaper, här bekantar sig soldaterna med AK5C inför skarpskjutning. Foto: Elisabeth Gustavsson/Försvarsmakten
Martin Hammar berättar att flera gamla värnpliktskamrater hört av sig via facebook och är avundsjuka att de inte kunnat vara med under årets KFÖ. Foto: Elisabeth Gustavsson/Försvarsmakten
Första dagen inleddes med grundläggande soldatkunskaper, här bekantar sig soldaterna med AK5C inför skarpskjutning. Foto: Elisabeth Gustavsson/Försvarsmakten

Johan Pekkari, chef för 92:a artilleribataljonen är mer än nöjd över uppslutningen. Pekkari berättar att kunskapsnivån bland soldaterna är förvånansvärt hög vilket gör att momenten går fort att göra eftersom soldaterna kommer ihåg och har väldigt kort startsträcka.

– Det sitter kvar väldigt mycket från värnpliktstiden och det märks, säger Johan Pekkari.

Kamratskapet bland deltagarna från hela landet märks redan första dagen, det pratas och skrattas mellan momenten. Tillfälliga soldaten Martin Hammar, från Edsbyn, har kommit med flyg till övningen i Boden. Denna gång kom han fram på kort tid till skillnad från hans värnpliktstid då tågresan tog mer än 12 timmar.

– Jag studerar just nu till energi- och miljöingenjör men trivdes väldigt bra som soldat under min värnplikt så det känns roligt att komma upp till Boden igen och träffa gamla bekanta, säger Martin Hammar.

92:a artilleribataljonen gör alltså sin första krigsförbandsövning just nu. Det är den första övningen som genomförs med Försvarsmaktens nya personalförsörjningssystem.  Övningen pågår från fredag till måndag.  Numerären landade på 110 blivande så kallade tidvis tjänstgörande, GSS/T, och utöver det cirka 40 reservofficerare, RO.

Syftet med övningen är att samla bataljonens deltagare, yrkesofficerare, soldater som har skrivit på en avsiktsförklaring och reservofficerare för utbildning och ömsesidigt informationsutbyte. Fokus är också lagd på grundläggande personlig färdighetsträning och omskolning mot AK5C, sjukvårdsutbildning för enskild soldat och information om artilleribataljonen.

Ett gäng som genomför en del i färdighetsträningen kan man hitta på en av Rödbergets skjutbanor. Maths Espemo som gjorde värnplikten på A 9 för cirka två år sen konstaterar:

– När jag gick ut genom grindarna vid muck, kunde jag aldrig tänka mig att jag skulle stå här idag. Men det var något som lockade. Dessutom kommer jag faktiskt ihåg hur man hanterar vapnet. Det är självklart roligt att träffa folk som jag inte träffat på några år, men även att lära känna nya.

Johan Magnusson som till vardags är teknisk chef på 92:a artilleribataljonen och just nu gruppchef för GSS/T är en av dom som har tagit emot de nyanlända.

– Det är en mycket positiv inställning bland soldaterna och de har en stark vilja att delta aktivt, säger Johan Magnusson.

Övningen kommer att fortsätta fram till vecka 46 och då är avsikten att all personal, kontinuerlig som tidvis tjänstgörande, ska ha deltagit i övningen.

Fotnot: I väntan på författningsstöd för kategorin tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän finns möjligheten att skiva på ett interimsavtal med Försvarsmakten.