Lärmät-11

I början av oktober genomfördes en civil övning, Lärmät-11, i strålskydd och mätteknik på P7 övningsområde i Revingehed och på skjutfältet i Björka, söder om Sjöbo. Övningen arrangerades av Lunds universitet i samverkan med Försvarsmakten på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Polisen svarar här för den fysiska säkerheten under insatsen och Försvarsmaktens personal för att kontrollera strålnivåerna. Foto: Johan Häggblad / SkyddC
Planering av en gemensam insats med personal från SkyddC och civila aktörer.
Planering av en gemensam insats med personal från SkyddC och civila aktörer. Foto: Göran Ågren / SkyddC
Civil personal mäter markbeläggningen med avancerade instrument samtidigt som Försvarsmaktens personal tar jordprover.
Civil personal mäter markbeläggningen med avancerade instrument samtidigt som Försvarsmaktens personal tar jordprover. Foto: Göran Ågen / SkyddC
De prover som togs under övningen analyserades i Försvarsmaktens mobila RN-laboratorium som stod uppställt centralt i övningsområdet.
De prover som togs under övningen analyserades i Försvarsmaktens mobila RN-laboratorium som stod uppställt centralt i övningsområdet. Foto: Göran Ågren / SkyddC
Planering av en gemensam insats med personal från SkyddC och civila aktörer. Foto: Göran Ågren / SkyddC
Civil personal mäter markbeläggningen med avancerade instrument samtidigt som Försvarsmaktens personal tar jordprover. Foto: Göran Ågen / SkyddC
De prover som togs under övningen analyserades i Försvarsmaktens mobila RN-laboratorium som stod uppställt centralt i övningsområdet. Foto: Göran Ågren / SkyddC

Lärmät-11 riktade sig till specialister i strålskydd och mätteknik samt till CBRN-ansvariga instruktörer och lärare från räddningstjänst, polis, Försvarsmakten och akutsjukvård. För att spegla en verklig situation övade de olika yrkeskategorierna tillsammans, vilket gav möjlighet till utbyte av erfarenheter. Från Totalförsvarets skyddscentrum deltog en rekognoseringsgrupp med kompetenser inom bland annat detektering, provtagning och sanering samt det mobila RN-laboratoriet. Under tre dagar övades grupperna i följande scenarier:

Mätning av färskt radioaktivt nedfall: På ett mindre område mättes markbeläggningen av en kortlivad radionuklid. Grupperna fick öva att ta prover på både gräs och jord. Dessutom mättes markbeläggning och stråldos med både avancerade samt enklare instrument.

Transportolycka med radioaktiva ämnen: Övningsmomentet bestod av att hantera en situation där det skett en olycka under en transport av radioaktiva ämnen. Uppgiften var ta hand om de radioaktiva ämnena från transporten på ett kontrollerat sätt och därefter se till att fordonet och området runt det var fritt från radioaktivt material.

Undersökning av ett hus där radioaktiva ämnen kan ha använts olagligt: I en byggnad fanns misstanke om att radioaktiva ämnen hanterades olagligt. Polisen kallades till platsen för att undersöka saken och de begärde hjälp från strålskyddskunnig personal. Polisen ansvarade för den fysiska säkerheten när personal gick in i byggnaden. Målet med insatsen var att hitta allt radioaktivt material och säkra eventuella bevis som kan användas vid en senare rättegång.

Under de tre olika momenten togs ett flertal prover för vidare analys av hur mycket radioaktivt material de innehöll och vilka radioaktiva ämnen det rörde sig om. Proverna skickades till Försvarsmaktens mobila RN-laboratorium (laboratorium för analys av radiologiska och nukleära ämnen) som under övningen stod uppställt på CBRN-banan på P7.

Under övningen mättes totalt 182 prover i laboratoriet. Tack vare att laboratoriet fanns uppställt centralt i övningsområdet och att transporterna därmed blev korta kunde svar på analyserna i flertalet fall lämnas redan innan övningen var slut.

Övningen gav alla deltagare en god möjlighet att öva i verklighetstrogna miljöer och dessutom fick olika aktörer, både militära samt civila, chans att öva tillsammans. Förutom att Försvarsmaktens personal fick öva sin egen färdighet och förmåga gav övningen ett bra tillfälle att marknadsföra den kompetens som finns inom mätningar av radioaktivitet, både i fält och i det mobila laboratoriet.