Kunskap och vilja prövades

Dagsljuset var på väg att tränga fram genom de tunga molnen, på fältet stod en grupp soldater och officerare och genomförde persedelmönstring.

Viktigt att hålla ihop gruppen Foto: Kristina Swaan/Amf 1

Samtidigt i simhallen prövades killarnas och tjejernas färdigheter i simning och livräddning.  Vid ytterligare en plats genomfördes skarpskjutningar.
Övning amfibie hade inletts, drygt 80 soldater och officerare skulle under några dygn testa sina militärakunskaper och inte minst sin vilja att lösa uppgifter under lite mer extrema förhållanden.

Ovisshet påfrestar

När de inledande momenten var avklarade började prövningarna på allvar. Gruppcheferna samlades för orderuttag där fick de uppgiften att på en viss tid ta sig till en plats för att upprätta bas och försvar. De fick inte förflytta sig på vägar då det fans risk för att de skulle bli beskjutna.
Temperaturen föll lika snabbt som ljuset, mörkret försvårade orienteringen i den snärjiga terrängen. Vad som skulle hända när grupperna väl var på plats var det ingen av dem som visste, men helt klart var att de skulle vara beredda på allt.

Det deltagarna inte visste var att under de nästkommande dygnen och efter åtskilliga mil till fots, skulle grupperna både ha varit i strid, tagit hand om skadade kamrater och utsattas för kemiskt stridsmedel och tvingats strida i tät klädsel och skyddsmask. Det kan tyckas låta enkelt, men begränsat med sömn, vila och mat i kombination med att hela tiden utsättas för prövningar och inte veta vad som händer är ganska påfrestande. Dessutom började både fötter och andra delar av kroppen att ge sig till känna efter flera mils förflyttning med packning.
I det här läget gällde det att vässa hörntänderna och ge det lilla extra.

För en del blev det extremt jobbigt, för andra kändes det lättare, lite beroende på vilken erfarenhet de hade sedan tidigare.
– Det här är sjukt roligt, jag älskar sådana här strapatser och att få testa mig själv, sa en officer så väl maskerad att det inte gick att identifiera personen

Övning ett mätverktyg


Syftet med övningen är flera, dels skall de militära färdigheterna prövas både för individen och för hela gruppen under mer påfrestande förhållanden. Det ställer också större krav på gruppcheferna att utöva sitt ledarskap när det börjar bli lite tuffare, då gäller det som chef att få med sig hela laget och lösa ställda uppgifter. Det är dock lika viktigt att gruppmedlemmarna förstår sina roller och stödjer chefen i sina beslut.
Övningen ger också viktiga upplevelsebaserade erfarenheter och kunskapar för den enskilde om hur han/hon reagerar och fungerar vid mer extrema förhållanden. Även då individen prövas är det ett lagarbete där alla måste göra sitt yttersta för att nå målet.

All verksamhet som bedrivs följs alltid upp för att hela tiden utveckla den enskilde och förbandet. Övning amfibie är ett sätt att mäta kunskaperna och utbildningsnivån för att få en bra uppfattning om hur förbandet ligger till för att hela tiden utvecklas.

– Man såg skillnad på de soldater som nyligen hade genomfört sin grundläggande soldatutbildning och nu genomför fortsatt soldatutbildning,(GMU/FSU). Deras soldatkunskaper är färska och det mesta sitter där, det de saknar är rutiner. Av naturliga skäl har de inte hunnit få så mycket fältvana och upplevt den här typen av påfrestning. Jämför man med den lite mer erfarna soldaten och officeren så har han/hon ofta dragit på sig olater. Med det menar jag att individen har genom sin erfarenhet skapat en egen rutin och hittat att man kan lösa uppgifter på andra sätt i till exempel när man upprättar en bas.
Jag har alltid tyckt att den här typen av övning både är nödvändig och bra, men med den nya personalkategorin och de förändringar försvarsmakten står inför är min uppfattning att övningen har en än mer tydlig plats i syfte att synka ihop förbandet,sa Claes Westergren, övningsledaren för den här övningen.

Uppföljning av hälsan

Övningen avslutades som den började, med vattenfys och en hälsokontroll. Sjukvårdspersonal finns alltid med före under och efter övningen med syfte att stödja befälen i uppföljningen av deltagarnas hälsoläge. Ser förbandsläkaren att en individ inte bör fortsätta övningen av hälsoskäl då plockas han/hon helt enkelt ur övningen då hälsan är absolut viktigast. Anledningar till att någon plockas ur övningen kan vara att gamla skador ger sig till känna, man kan bli sjuk eller så har kanske inte individen gjort rätt åtgärder till exempel ätit och druckit för att hela tiden vara stridsduglig.

Slutligen en tidig morgon stod stolta soldater och officerare uppställda för att tilldelas utbildningstecknet Thorleif för väl genomförda insatser.