GSS/T på övning: Det bästa av två världar

Det var ett mycket motiverat gäng reservofficerare och tidvis tjänstgörande (GSS/T) soldater som slöt upp när 14:e militärpoliskompaniet genomförde sin första krigsförbandsövning (KFÖ) med den nya konstellationen av medarbetare. Inte ens den råa novemberkylan dämpade glädjen över att träffa nya vänner och öva upp sina militära färdigheter.

Jimmie Ström och Christian Jonsson vill ha en fot i Försvarsmakten för att det ger möjlighet att bredda sin utbildning och att göra en insats för utsatta människor utanför Sverige. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Johan Gustavsson var en av ett 30-tal reservofficerare och tidvis anställda soldater som deltog i 14. Militärpoliskompaniets krigsförbandsövning på Livgardet.
Johan Gustavsson var en av ett 30-tal reservofficerare och tidvis anställda soldater som deltog i 14. Militärpoliskompaniets krigsförbandsövning på Livgardet. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Johan Gustavsson var en av ett 30-tal reservofficerare och tidvis anställda soldater som deltog i 14. Militärpoliskompaniets krigsförbandsövning på Livgardet. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten

– Syftet med övningen är att lägga bottenplattan för vår fortsatta verksamhet. De tidvis anställda ska lära sig hantera vapensystem och stridsutrustning, som är nya för dem. Under fem dagar kommer de att öva skjutning och personlig färdighet, vi har fysiska tester, träning i närkamp och stridshinderbana, information om Afghanistan och vår insats där samt information om deras tjänstgöring, säger major Jonny Lindfors, chef för 14:e militärpoliskompaniet.

Kontakten viktig

14:e militärpoliskompaniet är ett kontrakterat förband, endast en mindre del av kompaniet består av fast anställda officerare. De övriga består av reservofficerare och tidvis anställda soldater, som endast tjänstgör inom Försvarsmakten under övning, beredskap och insats. Intresset för tidvis tjänstgöring på 14: militärpoliskompaniet är mycket stort, särskilt från civila poliser. Men även studerande och andra yrkeskategorier har sökt sig till kompaniet.
– Vi lägger stor vikt vid att hålla kontakten med våra reservofficerare och tidvis tjänstgörande för att de ska känna till vad som är på gång på förbandet och hur vi planerar att försörja våra utlandsmissioner med militärpoliser. Till våren kommer vi att ta in fler nya soldater och vi planerar för att ha ytterligare en övning nästa höst, säger Jonny Lindfors. 

Insats 2012

Militärpoliser tillhör den kategori anställda inom Försvarsmakten som har mest frekvent insats nationellt och internationellt. Redan under 2012 kommer tidvis anställd personal från kompaniet att åka på insats i Afghanistan. Militärpoliser deltar givetvis också i den stora övningen Cold Response, som äger rum i Norge i vår.

Nytta av erfarenheter

Johan Gustavsson är polis och reservofficerare. Han har ett förflutet som anställd på Livgardet, men valde att söka till Polisen för att utvecklas och prova något nytt.
– Som reservofficer får jag det bästa av två världar, säger en nöjd och glad Johan under en paus på skjutbanan. Det är bra att få ett break. De erfarenheter jag får med mig från Försvarsmakten har jag nytta av i mitt vanliga jobb - och tvärtom.
För att Johans åtagande för Försvarsmakten ska bli långsiktigt tycker han att det krävs en tydlig kommunikation till de tidvis tjänstgörande, bra lön och flexibilitet när det gäller tidpunkten för insats, med hänsyn inte minst till familjeförhållanden.
– Jag har en 6 månader gammal son, så just nu vill inte jag åka på insats. Men jag är väldigt positiv till tidvis tjänstgöring. Med tanke på familjen, och arbetsgivare, tror jag också att Försvarsmakten borde fundera över hur vi kan komma bort från det statiska tänkandet när det gäller insatser för att underlätta för framtida rekrytering. Man borde till exempel se över möjligheterna att göra kortare insatser, kanske punktinsatser, säger Johan.

Arbeta för utsatta

Johan har bara mött positiva reaktioner från sin arbetsgivare för sitt engagemang i Försvarsmakten. Det har också de sex poliser från Sundsvall, som tack vare en kollega lockats till kompaniet. Christian Jonsson och Jimmie Ström tar en paus från en övning i personlig färdighet som de genomför i kasernen. De är entusiastiska över att få vara på plats i Kungsängen och öva med sina nya kollegor.
– Jag har gjort internationell insats tidigare och ville inte släppa det. Det är en bra chans att arbeta för utsatta människor och kunna hjälpa till. Jag får en bra utbildning - den här övningen har ett bra upplägg. Jag har kul och får vänner för livet, säger Jimmie Ström.
– Jag är intresserad av att göra internationell insats, jag skulle vilja arbeta med att utbilda poliser i Afghanistan. Jag vill gärna åka så snart det går, förutsatt att det är ok för min arbetsgivare. Internationell insats är en bra merit, en bra upplevelse, säger Christian. Men jag tycker att det är viktigt att Försvarsmakten ser över löneutvecklingen, så att de får behålla sin personal, säger Christian innan han och Jimmie fattar sina oladdade vapen och fortsätter träna personlig färdighet i kasernen.